×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 29

Furtuna.

1 Un psalm al lui David. – Daţi Domnului, fii ai Celui Prea Puternic, daţi Domnului cinste şi slavă!

2 Daţi Domnului cinstea cuvenită numelui său; închinaţi-vă înaintea Domnului, înveşmântaţi în sfintele odăjdii!

3 Glasul Domnului răsună peste ape; Dumnezeul slavei sloboade tunetul! Domnul tună peste potop de ape;

4 Glasul Domnului întru puterea lui! Glasul Domnului în măreţia lui!

5 Glasul Domnului sfărâmă cedrii! Domnul zdrobeşte cedrii Libanului!

6 El face să sară Libanul ca un viţel; ca un pui de zimbru el face să salte Libanul şi Sirionul.

7 Glasul Domnului varsă trâmbe de foc!

8 Glasul Domnului face pustia să se cutremure; să se cutremure face Domnul pustia Cadeşului.

9 Glasul Domnului face să fete cerboaicele şi despoaie pădurile, pe când în templul său cu toţii strigă: «Slavă!»

10 Domnul a împărăţit peste potop şi ca împărat stă Domnul în vecii vecilor!

11 Poporului său îi dă Domnul putere! Cu pace va binecuvânta Domnul pe poporul său!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.