×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 28

Rugăciune pentru înlăturarea viclenilor duşmani.

1 Un psalm al lui David. – Către tine, Doamne, stânca mea, ridic glasul meu; nu fii mut faţă cu mine, ca nu cumva din tăcerea ta să ajung asemenea celor ce se pogoară în mormânt.

2 Ascultă glasul tânguirii mele, când strig către tine şi când mâinile mele le ridic către sfânta sfintelor din templul tău!

3 Nu mă arunca împreună cu păcătoşii şi cu nelegiuiţii, care grăiesc prieteneşte cu aproapele, pe când inima lor e plină de răutate.

4 Dă-le după faptele lor şi după răutatea gândurilor lor; după isprava mâinilor lor plăteşte-le! Întoarce-le preţul celor ce au făcut.

5 Căci ei nu iau aminte la lucrurile Domnului, şi la fapta mâinilor lui; drept aceea, Domnul îi va surpa şi nu-i va mai clădi.

6 Binecuvântat fie Domnul, căci a auzit glasul tânguirii mele!

7 Domnul este tăria mea şi scutul meu; în el s’a bizuit inima mea şi am fost ajutat; pentru aceea inima mea tresaltă şi cu cântarea mea îl preamăresc

8 Domnul este izvor de putere pentru poporul său şi pentru Unsul său adăpost mântuitor.

9 Mântueşte poporul tău şi binecuvîntează moştenirea ta şi păstoreşte-o şi înalţă-o în veci.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.