×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 25

Rugăciune de ocrotire şi călăuzire.

1 Un psalm al lui David. – Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu!

2 Dumnezeul meu, în tine îmi pun nădejdea; să nu dau de ruşine! Să nu tresalte duşmanii mei, din pricina nenorocirii mele.

3 Ci toţi care nădăjduesc întru tine nu se vor ruşina; se vor ruşina mai curând cei ce-şi calcă credinţa fără cuvânt!

4 Doamne, arată-mi căile tale; cărările tale fă-mă să le învăţ;

5 Îndreptează-mă pe calea adevărului şi călăuzeşte-mă, căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele şi în tine, neîncetat, îmi pun nădejdea.

6 Adu-ţi aminte, Doamne, de îndurările tale şi de mila ta, căci ele din veşnicie sunt.

7 Păcatele tinereţelor şi fărădelegile mele nu le pomeni; ci după mulţimea îndurărilor tale adu-ţi aminte de mine, o, Doamne!

8 Bun şi drept este Domnul, de aceea arată celor păcătoşi calea adevărului.

9 El arată sărmanilor să meargă cum e drept; el pe smeriţi îi învaţă calea sa.

10 Toate cărările Domnului sunt de îndurare şi de credincioşie, pentru cei ce păzesc legământul său şi descoperirile sale.

11 Pentru numele tău, Doamne, iartă nelegiuirea mea cea mare!

12 Celui care se teme de Domnul, Domnul îi dă învăţătură ce cale să-şi aleagă.

13 Unul ca acesta va petrece întru fericire şi urmaşii săi vor fi stăpâni în ţară.

14 Tainele sale Domnul le descopere celor ce se tem de el şi pe aceştia îi face să înţeleagă legământul său.

15 Ochii mei privesc statornic sus la Domnul, căci din laţ el va scoate picioarele mele.

16 Întoarce-te către mine şi fii-mi milostiv, căci singuratic sunt şi dosădit.

17 Zmăcinările inimii mele au sporit; scapă-mă din necazurile mele!

18 Vezi obida şi chinul meu şi păcatele mele toate mi le iartă.

19 Vezi cât de mult s’au înmulţit duşmanii mei şi cu câtă ură aprigă mă urăsc.

20 Păzeşte sufletul meu şi mă mântueşte, ca să nu ies de ruşine, căci la tine găsesc scăparea mea!

21 Neprihănirea şi dreptatea să mă acopere, căci în tine nădăjduiesc!

22 Izbăveşte Dumnezeule, pe Israil de toate nevoile sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.