×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 24

Pregătire pentru primirea Domnului care vine.

1 Un psalm al lui David. – Al Domnului este pământul şi toată plinătatea lui, lumea şi cei ce locuesc într’însa,

2 Căci el l-a întemeiat pe mări şi deasupra puhoaielor l-a întărit.

3 Cine se va sui în muntele Domnului şi cine va locui în locul cel sfânt al său?

4 Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel care nu-şi închină sufletul minciunii şi cu jurământ viclean nu se jură,

5 Acela va lua binecuvântarea de la Domnul şi răsplată de la Dumnezeul mântuirii sale.

6 Acesta este neamul celor ce umblă după Domnul, al celor ce caută faţa ta, o, Dumnezeule al lui Iacob. – Sela.

7 Ridicaţi, porţilor, pragurile voastre cele de sus; înălţaţi-vă, voi, porţi ale veşniciei, ca să intre împăratul slavei!

8 Cine e acesta: împăratul slavei? Domnul cel tare şi viteaz, Domnul cel viteaz în războaie!

9 Ridicaţi, porţilor, pragurile voastre cele de sus; înălţaţi-vă, voi, porţi ale veşniciei, ca să intre împăratul slavei!

10 Cine este acesta: împăratul slavei? Domnul Savaot! Acesta este împăratul slavei! – Sela.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.