×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 21

Mulţumită pentru binecuvântările date Regelui.

1 Starostelui cântăreţilor, – un psalm al lui David.

2 De tăria ta, o, Doamne, Regele se bucură şi cât de mult se veseleşte el de biruinţa ce i-ai dat!

3 Pofta inimii lui i-ai împlinit-o şi dorirea buzelor lui nu ai respins-o. – Sela.

4 Căci l-ai întâmpinat cu binecuvântări şi cu noroc şi ai pus pe capul lui o diademă de aur de mare preţ.

5 Viaţă s’a rugat să-i dai, şi tu i-ai dăruit lungime de zile deapururi şi în veac.

6 Mare este slava lui prin ajutorul tău; mărire şi strălucire pus-ai asupra lui.

7 Aşezatu-l-ai spre îmbelşugată şi veşnică binecuvântare, bucuratu-l-ai cu bucurie mare, înaintea feţei tale.

8 Căci Regele are credinţă tare în Domnul şi prin mila Celui Prea înalt el nu va şovăi.

9 Mâna ta va ajunge pe toţi duşmanii tăi; dreapta ta va nimeri pe cei ce te urăsc

10 Tu îi vei turna ca într’un cuptor de foc, în ceasul arătării feţei tale. Domnul îi va nimici întru mânia sa şi focul îi va mistui.

11 Roada lor vei pierde-o de pe pământ şi pe urmaşii lor dintre fiii oamenilor.

12 Dacă au pornit cu rău împotriva ta, dacă au născocit vre-o viclenie, nu vor ajunge la nici un căpătâi;

13 Căci tu îi vei face s’o rupă la fugă; cu arcurile tale ţinti-vei asupra capetelor lor.

14 Scoală-te, Doamne, întru vârtoşia ta! Cânta-vom şi vom lăuda în strune vitejia ta!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.