×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 20

Rugăciune pentru Rege, în vreme de război.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al lui David.

2 Domnul să te auză în ziua de restrişte; numele Dumnezeului lui Iacob să te ocrotească!

3 Trimită-ţi ţie ajutor din sfânt locaşul său şi din Sion să-ţi fie ţie sprijin!

4 Aducă-şi aminte de toate prinoasele tale şi arderea de tot a ta să-i fie prea plăcută! – Sela.

5 Dăruiască-ţi ţie după dorinţa inimii tale şi toate câte ţi-ai pus în minte să le împlinească!

6 Să tresăltăm de bucurie pentru ajutorul de care ai avut parte şi întru numele Dumnezeului nostru să desfăşurăm flamura noastră! Domnul să împlinească toate cererile tale! –

7 Acum cunosc că Domnul a izbăvit pe Unsul său şi, din cerurile sale sfinte, i-a răspuns prin faptele mântuitoare ale dreptei sale.

8 Unii se bizuesc în carele de război, alţii în caii lor, dar noi ne bizuim în numele Domnului Dumnezeului nostru.

9 Ei se poticnesc şi cad, dar noi rămânem în picioare şi ne ţinem cu dârzenie!

10 O, Doamne, dărueşte Regelui biruinţă şi în ziua în care te chemăm auzi-ne pe noi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.