×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 2

Zadarnică răscoală împotriva lui Dumnezeu şi a Christosului său.

1 Pentru ce se zbuciumă păgânii şi popoarele îşi fac deşarte planuri?

2 Răscoală-se împăraţii pământului şi căpeteniile lor ţin sfaturi laolaltă, împotriva Domnului şi a Unsului său:

3 «Să rumpem legăturile lor, zic ei, şi să aruncăm de la noi funiile lor!»

4 Cel ce locueşte în ceruri râde, Domnul îşi bate joc de ei,

5 Apoi, întru a sa mânie, le grăieşte şi cu urgia sa îi îngrozeşte:

6 «Ci eu am pus pe împăratul meu peste Sion, sfânt muntele meu!»

7 Vesti-voi porunca Domnului: A zis Domnul către mine: «Tu eşti Fiul meu, eu astăzi te-am născut.

8 Cere de la mine şi-ţi voi da neamurile: moştenirea ta, şi marginile pământului: stăpânirea ta.

9 Cu toiag de fier îi vei zdrobi, ca pe vasele olarului îi vei face ţăndări.»

10 Şi acum, împăraţilor, prindeţi minte; luaţi învăţătură, judecători ai pământului!

11 Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi cu cutremur.

12 Sărutaţi pe Fiul, ca să nu se mânie şi să nu pieriţi în calea voastră, căci mânia lui degrabă se aprinde! Fericiţi toţi cei ce-şi pun nădejdea în el!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.