×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 16

Dumnezeu este bunul cel mai înalt.

1 O cântare de taină a lui David. Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în tine pun nădejdea mea.

2 Eu grăiesc către Domnul: Tu eşti Stăpânul meu; fericirea mea numai în tine este!

3 Iar despre sfinţii care sunt în ţară, ei sunt prea luminaţii întru care e toată desfătarea mea.

4 Îşi sporesc durerile cei ce-şi agonisesc alţi dumnezei; eu nu voi aduce nici o jertfă cu turnare de sânge la altarele lor şi numele lor nu-l vor rosti buzele melc.

5 Domnul este partea mea cea mai bună şi paharul meu; tu vei face să sporească partea ce mi-a căzut la sorţ.

6 Hotarele stăpânirii mele s’au nimerit în locuri prea frumoase, ba încă este o moştenire care întrece vrednicia mea.

7 Binecuvânta-voi pe Domnul care m’a sfătuit; chiar în ceasurile nopţii inima mea îmi dă învăţătură.

8 Îl am pe Domnul stând veşnic în faţa mea; câtă vreme el e la dreapta mea, nu mă voi clătina.

9 Drept aceea se veseleşte inima mea şi tresaltă de bucurie sufletul meu, iar trupul meu sălăşlueşte fără grijă.

10 Căci tu nu vei lăsa sufletul meu în împărăţia morţii, nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vază putreziciunea.

11 Tu mă vei învăţa să cunosc cărarea vieţii, plinătatea bucuriei care este înaintea feţei tale şi dulceaţa cea deapururea de-a-dreapta ta!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.