×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 148

Toată făptura să laude pe Domnul

1 Aliluia! Lăudaţi pe Domnul din ceruri! Lăudaţi-l întru cele înalte:

2 Lăudaţi-l pe el, toţi îngerii lui, lăudaţi-l pe el, toată oştirea lui,

3 Lăudaţi-l pe el, soare şi lună, lăudaţi-l pe el, voi toate, stele luminoase;

4 Lăudaţi-l pe el, ceruri ale cerurilor şi voi ape care sunteţi mai presus de ceruri!

5 Să laude numele Domnului, că el a poruncit şi s’au făcut,

6 El le-a statornicit în veacul veacului, pravilă le-a dat şi nu vor trece peste ea.

7 Lăudaţi-l pe pământ pe Domnul, voi chiţilor şi toate vietăţile din adâncurile mării,

8 Voi foc şi grindină, zăpezi şi neguri, tu duh de vifor care îndeplineşti porunca lui,

9 Voi munţilor şi voi dealuri toate, copaci roditori şi cedri toţi,

10 Voi fiare sălbatece şi dobitoace toate, târîtoare şi voi păsări într’aripate,

11 Împăraţi ai pământului şi voi popoare toate câte sunteţi, voi principi şi voi toţi judecători ai lumii,

12 Tineri şi fete mari, bătrâni şi copii!

13 Să laude toţi numele Domnului, căci numai numele lui este prea înalt. Măreţia lui covârşeşte cerul şi pământul.

14 El înalţă cornul poporului său spre lauda tuturor cuvioşilor săi, a fiilor lui Israil, a poporului ce-i stă aproape. Aliluia!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.