×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 144

Dumnezeu dă biruinţă poporului său şi-l încarcă de bunătăţi.

1 Un psalm al lui David. – Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, cel ce învaţă mâinile mele ca să se oştească şi degetele mele să îndure războiul,

2 El, izvorul bunătăţii mele şi cetatea mea cea tare, locul meu de scăpare şi mântuitorul meu, scutul meu şi adăpostitorul meu, el care mi-a supus popoare!

3 Doamne, ce este omul ca să ştii de ştirea lui şi fiul omului să te îngrijeşti de el?

4 Omul este asemenea unei adieri, iar zilele lui ca o umbră care trece.

5 Doamne, pleacă cerurile tale, să se lase în jos; atinge-te de munţi, să fumege!

6 Sloboade fulgere, ca să-i risipeşti; trimite săgeţile tale, ca să-i învălmăşeşti.

7 Întinde mâna ta din înălţimea cerului, smulge-mă şi scapă-mă din vâltoarea apelor, din mâna celor streini,

8 A căror gură grăieşte neadevărul şi a căror dreaptă este mincinoasă!

9 Dumnezeule, cântare nouă îţi voi cânta ţie, preamări-te-voi pe harfă cu zece coarde,

10 Pe tine cel ce dai împăraţilor mântuire şi izbăveşti pe sluga ta David!

11 Smulge-mă din ascuţişul săbiei ucigaşe şi izbăveşte-mă din mâna vlăstarelor streine, – a căror gură grăieşte neadevărul şi a căror dreaptă este mincinoasă,

12 Ca fiii noştri să se asemene unor plante frumos crescute în tinereţea lor, iar fiicele noastre să fie asemenea columnelor sculptate, de la colţurile palatelor.

13 Jitniţele noastre să fie pline, încărcate cu tot felul de roduri; oile noastre să se înmulţească cu miile, cu zecile de mii, pe câmpiile noastre;

14 Vitele noastre să fie toate prăsitoare. Nici o spărtură în ziduri, nici o ducere în robie şi nici un bocet în uliţele noastre!

15 Fericit este poporul căruia îi merge astfel! Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.