×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 141

Rugăciune în zorul prigoanelor.

1 Un psalm al lui David. – Doamne, când strig către tine, grăbeşte într’ajutorul meu, ia aminte glasul meu, când strig către tine!

2 Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta; ridicarea mâinilor mele, ca jertfa de seară.

3 Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele!

4 Nu lăsa inima mea să se plece spre lucruri rele şi să săvârşesc fapte de vicleşug, împreună cu oamenii care lucrează fărădelegea, nici să mănânc la ospeţele lor!

5 Lovească-mă cel drept: pogorământ este pentru mine; pedepsească-mă! Untdelemn este pe capul meu. Capul meu nu se va da în lături. Şi atunci iarăşi cu rugăciunea mea întâmpina-voi vicleniile lor.

6 Prăbuşiţi vor fi judecătorii lor pe povârniş de stâncă! Dar poporul va asculta cuvintele mele, căci sunt cu şart.

7 Ca atunci când ari sau sapi pământul şi dai de oase, aşa sunt oasele noastre risipite la poarta împărăţiei morţilor.

8 Către tine, Doamne Dumnezeul meu, stau aţintiţi ochii mei. La tine caut scăparea mea, nu părăsi sufletul meu!

9 Păzeşte-mă de laţul pe care mi-l întind şi de cursele celor ce făptuesc fărădelegea!

10 Cază cei vicleni în mrejele puse de ei, iar eu să trec pe alături!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.