×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 140

Rugăciune în vreme de prigoană.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al lui David.

2 Mântueşte-mă, Doamne, de omul rău şi de bărbatul silnic păzeşte-mă,

3 De cei ce născocesc în inima lor mişelii şi în toată vremea îmi caută prilej de harţă!

4 Ascuţită este limba lor ca o limbă de şarpe, iar sub buzele lor e venin de năpârcă. – Sela.

5 Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui fără de lege şi de bărbatul silnic mă ocroteşte, de cei ce pun la cale să mă răstoarne.

6 Cei semeţi mi-au întins în taină curse şi laţ de funie, mi-au aşezat o reţea de-a-curmezişul drumului, mi-au pregătit o capcană. – Sela.

7 Atunci am zis Domnului: «Dumnezeul meu eşti tu; ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunii mele!

8 Doamne Dumnezeule, izvorul mântuirii mele, tu cel ce acoperi capul meu în ziua de război,

9 Nu îngădui, Doamne, să se împlinească dorinţele celui fără de lege, nu lăsa să izbutească punerile lui la cale, nu-l lăsa să se trufească! – Sela.

10 Pe capul celor ce mă împresoară să cadă viclenia urzită de ei înşişi!

11 Prăvălească-se peste ei cărbuni aprinşi, cază în foc şi în prăpăstii, din care să nu se mai scoale!»

12 Piară de pe pământ omul clevetitor! Iar pe bărbatul silniciei urmărească-l pas cu pas nenorocirea, până ce l-o răpune.

13 Ştiu cum că Domnul va face dreptate celui obijduit şi drept, va judeca pe cel nevoiaş.

14 Cu adevărat, atunci cei drepţi vor preamări numele tău şi cei cu cugetul curat sta-vor în faţa ta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.