×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 14

Obşteasca stricăciune şi dorul de mântuire.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al lui David. Socoteşte nebunul în gândul său: «Nu este Dumnezeu!» Stricăciune este viaţa lor, urîciune este fiecare faptă a lor. Nu este nici unul care să facă binele.

2 Domnul din ceruri priveşte la fiii oamenilor, ca să vază de se mai află vre-un înţelept, vre-unul care să caute peDomnul.

3 Dar toţi cu toţii s’au abătut! Laolaltă s’au stricat; nu mai este nici unul care să facă binele, nici măcar unul singur!

4 Oare nu mai au nici o pricepere toţi câţi făptuesc fărădelegea, care mănâncă pe poporul meu precum ar mânca pâine şi de numele Domnului nu pomenesc?

5 Atunci ei se vor cutremura de spaimă, căci Domnul este cu neamul celor drepţi.

6 Cu planurile urzite împotriva celui nevoiaş rămâneţi de ocară, căci Domnul este limanul lui.

7 O, de-ar veni din Sion mântuirea lui Israil! Când Domnul va întoarce din robie pe poporul său, Iacob să tresalte şi Israil să se veselească cu veselie mare!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.