×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 138

Laudă, mulţumită şi nădejde în Domnul.

1 Un psalm al lui David. Te voi preamări din toată inima mea; în faţa celor prea puternici îţi voi cânta,

2 Închina-mă-voi în sfântul tău locaş şi numele tău îl voi slăvi pentru milostivirea şi credincioşia ta, căci mai presus de toate ai făcut măreţe numele şi legea ta.

3 În ziua când te-am chemat, tu m’ai auzit şi tare m’ai făcut dând vârtute sufletului meu.

4 Preamări-te-vor pe tine, Doamne, toţi împăraţii pământului, când vor auzi cuvintele gurii tale,

5 Şi vor proslăvi planurile Domnului: «Mare este slava lui!»

6 «Prea înalt este Domnul, dar vede pe cei smeriţi, iar pe cei trufaşi îi cunoaşte de departe!»

7 Când umblu împresurat de necazuri, tu îmi dai viaţă, şi împotriva mâniei duşmanilor mei tu îmi întinzi mâna ta şi dreapta ta mă mântueşte.

8 Domnul lucrează pentru scăparea mea! Doamne, mila ta ţine în veac! Lucrul mâinilor tale nu-l trece cu vederea!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.