×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 135

Slavă lui Dumnezeu, ocrotitorul lui Israil.

1 Aliluia! Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi-l, voi slujitori, pe Domnul.

2 Voi care slujiţi în locaşul Domnului, în curţile templului Dumnezeului nostru!

3 Lăudaţi pe Domnul, că este bun, cântaţi numele lui, că este prea plăcut.

4 Căci Domnul a ales pe Iacob, pe Israil, ca stăpânire a sa.

5 Cu adevărat eu ştiu că Domnul este mare şi Domnul nostru covârşeşte pe toţi dumnezeii:

6 Tot ce îi este vrerea face Domnul în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.

7 El ridică nori de la capătul pământului, el sloboade fulgerul în învălmăşagul ploii şi scoate vântul din vistieriile sale;

8 El a lovit pe cei întâi-născuţi ai Egiptului, de la om şi până la dobitoc;

9 El a săvârşit minuni şi fapte mai presus de fire în mijlocul tău, Egiptule, înaintea lui Faraon şi a tuturor slujitorilor lui;

10 El a bătut popoare multe şi a ucis împăraţi puternici:

11 Pe Sihon, craiul Amoriţilor, şi pe Og, craiul Basanului, şi toate stăpânirile Canaanului,

12 Şi dădu ţara lor spre moştenire, spre moştenire lui Israil, poporul său.

13 Doamne, numele tău rămâne în veac, şi pomenirea ta în neam de neam!

14 Căci el a făcut dreptate poporului său şi s’a milostivit de robii săi.

15 Idolii păgânilor sunt argint şi aur, lucru de mână omenească:

16 Gură au şi nu grăiesc, ochi au şi nu văd,

17 Urechi au şi nu aud, nici nu au suflare în gura lor.

18 La fel cu ei vor fi cei ce i-au făurit, toţi cei ce-şi pun nădejdea în idoli.

19 Voi, casa lui Israil, binecuvântaţi pe Domnul! Voi, casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul! Voi, casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Voi cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!

20 Binecuvântat din Sion să fie Domnul, el, cel ce sălăşlueşte în Ierusalim! Aliluia!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.