×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 132

Dumnezeu se ţine de jurământul făcut lui David.

1 O cântare a treptelor. – Adu-ţi aminte, Doamne, de David şi de toate ostenelile lui,

2 De jurământul pe oare l-a făcut Domnului, de legământul cu care s’a legat faţă de Puternicul lui Iacob:

3 «Cu adevărat nu voi intra în cortul unde sălăşluesc şi nu mă voi sui în patul în care mă culc,

4 Nu voi îngădui ochilor mei să doarmă şi nici genelor mele să aţipească,

5 Până când nu voi găsi un loc de închinăciune pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacob!»

6 Iată! Am auzit despre ea în Efrata; am aflat-o în câmpiile Iaarului.

7 Să intrăm în locaşurile Domnului, să ne închinăm aşternutului picioarelor sale!

8 Scoală-te, Doamne! Vino la locul tău de odihnă, tu şi chivotul tău prea puternic!

9 Preoţii tăi să se îmbrace întru dreptate şi norodul cel credincios să strige de bucurie!

10 Pentru David, sluga ta, nu întoarce faţa ta de la unsul tău!

11 Jurat-a Domnul lui David un jurământ adevărat, de la care nu se va da în lături: «Din rodul pântecelui tău, aşeza-voi ţie urmaşi pe tron.

12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu şi legile pe care le voi da să le înveţe, atunci aşijderea şi fiii lor şedea-vor pururea pe tronul tău.»

13 Căci Domnul a ales Sionul şi a dorit să-şi aşeze acolo locaşul său zicând:

14 «Acesta este locul meu de odihnă în veac de veac; aici voi sălăşlui, căci aşa a fost dorirea mea.

15 Binecuvânta-voi din belşug Sionul, iar pe săracii lui îi voi sătura de pâine;

16 Pe preoţii lui îi voi îmbrăca întru mântuire, iar norodul credincios va tresaltă de bucurie.

17 Acolo face-voi să crească puterea lui David şi voi pregăti un sfeşnic, pentru Unsul meu.

18 Pe vrăjmaşii lui îi voi îmbrăca întru ocară, iar pe capul lui va străluci cununa lui.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.