×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 127

Tot darul cel bun şi toată darea cea desăvârşită de sus sunt pogorînd.

1 O cântare a treptelor, – a lui Solomon. Dacă Domnul nu zideşte casa, în zadar se ostenesc cu ea cei ce o zidesc; dacă Domnul nu păzeşte cetatea, în deşert priveghează străjuitorii ei.

2 De prisos vă este să vă sculaţi devreme, de prisos vă este să vă culcaţi târziu, mâncând o pâine agonisită trudnic, căci Domnul o dă la fel iubiţilor săi în timp ce dorm.

3 Într’adevăr, copiii sunt o moştenire de la Domnul; rodul pântecelui este o răsplată de la el.

4 Precum sunt săgeţile în mâna celui viteaz, aşa sunt feciorii născuţi la tinereţe.

5 Fericit este bărbatul care are tolba lui plină cu atari săgeţi!

6 Nu se vor face de ocară, când vor sta de vorbă cu duşmanii, la porţile cetăţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.