×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 122

La porţile Ierusalimului.

1 O cântare a treptelor, a lui David. – Bucuratu-m’am când mi-au zis: «Să mergem la templul Domnului!»

2 Şi picioarele noastre stau acum la porţile tale, Ierusalime!

3 Ierusalime, tu cel din nou clădit, ca o cetate vârtos închegată întru sine,

4 Şi către care se sue seminţiile, seminţiile Domnului, după pravila lui Israil, ca să preamărească numele Celui Prea înalt.

5 Căci acolo au fost aşezate jeţurile pentru judecată, jeţurile casei lui David.

6 Rugaţi-vă pentru fericirea Ierusalimului! De tihnă să aibă parte cei ce te iubesc!

7 Propăşirea să domnească înlăuntrul zidurilor tale, liniştea în palatele tale!

8 Pentru fraţii mei şi pentru prietenii mei, dorescu-ţi ţie pace!

9 Pentru locaşul Domnului Dumnezeului nostru, mă voi sârgui spre fericirea ta!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.