×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 120

Rugăciunea celui drept, ca să fie mântuit de vecinii vicleni.

1 O cântare a treptelor. Către Domnul strig în strâmtorarea mea şi el mă aude.

2 Doamne, scapă sufletul meu de buzele mincinoase, de limba cea vicleană!

3 Ce-ţi va prisosi ţie şi care va fi folosul tău, limbă amăgitoare?

4 Săgeţile ascuţite ale celui puternic şi jăratic din vreascuri de jneapăn!

5 Vai mie! că sunt oaspete în Meşec şi sălăşluesc în corturile lui Chedar!

6 Prea multă vreme oblăduit-a sufletul meu cu cei ce sunt duşmanii păcii!

7 Eu propoveduesc pacea, iar ei vorbesc neîncetat de război!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.