×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 118

Cântare de mulţumită Domnului, în zi de sărbătoare.

1 Lăudaţi pe Domnul, că este bun, că în veac ţine mila lui!

2 Să zică Israil: «Că în veac ţine mila lui!»

3 Să zică şi casa lui Aaron: «Că în veac ţine mila lui!»

4 Să zică cei ce se tem de Domnul: «Că în veac ţine mila lui!»

5 Din strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, şi el m’a auzit şi m’a scos la larg.

6 Domnul este cu mine şi nu mă voi teme: ce-mi va face mie omul?

7 Dacă Domnul stă într’ajutorul meu, privi-voi cu mândrie la cei ce mă urăsc.

8 Mai bine e să cauţi la Domnul adăpost, decât să-ţi pui nădejdea în oameni.

9 Mai bine e să cauţi la Domnul scăpare, decât să nădăjduieşti în cei mari.

10 Toate popoarele m’au împresurat, dar le voi zdrobi întru numele Domnului.

11 Ele m’au înconjurat din toate părţile, dar eu întru numele Domnului le voi face fărâme.

12 Înconjuratu-m’au ca albinele, dar se vor stinge ca un foc de spini; întru numele Domnului le voi nimici.

13 Mă îmbrânceau cu putere ca să caz, dar Domnul mi-a fost într’ajutor.

14 Domnul este tăria mea şi-l voi cânta pe el, căci el m’a mântuit.

15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă răsună în corturile celor drepţi: «Dreapta Domnului face lucruri măreţe.

16 Dreapta Domnului dă biruinţa, dreapta Domnului face lucruri mai presus de fire!»

17 Eu nu voi muri, ci voi trăi, ca să povestesc faptele Domnului.

18 Domnul m’a certat cu asprime, dar morţii nu m’a dat.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii, ca să intru şi să laud pe Domnul!

20 Iată poarta Domnului: prin ea să intre drepţii!

21 Mulţumescu-ţi, Doamne, că m’ai auzit şi te-ai făcut mie izvor de mântuire.

22 Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceea a fost pusă în capul unghiului.

23 De la Domnul s’a făcut aceasta, şi iată minune este în ochii noştri!

24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într’însa!

25 O, Doamne, mântueşte-ne! O, Doamne, fă-ne să izbutim!

26 Binecuvântat să fie cel ce vine întru numele Domnului! Noi vă binecuvântăm din casa Domnului.

27 Dumnezeu este Domnul şi ne-a arătat nouă lumina sa! Legaţi jertfele cu frânghii şi aduceţi-le la coarnele jertfelnicului.

28 Tu eşti Dumnezeul meu şi te voi lăuda, Dumnezeul meu, şi te voi înălţa!

29 Lăudaţi pe Domnul, că este bun, că în veac ţine mila lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.