×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 116

Cântare de mulţumită pentru mântuire din primejdia morţii.

1 Iubesc pe Domnul, căci el aude glasul meu şi strigarea mea,

2 Că pleacă urechea lui spre mine, în ziua în care îl chem.

3 Când mă cuprinseseră laţurile morţii şi strâmtorările împărăţiei morţii dăduseră peste mine, când mă găseam în restrişte şi în amărăciune,

4 Atunci m’am rugat Domnului:«O, Doamne, izbăveşte sufletul meu!»

5 Îndurător şi drept este Domnul, şi mult milostiv este Dumnezeul nostru.

6 Domnul păzeşte pe cei ce nu pot să se păzească; atunci când sunt slab, el mă mântueşte.

7 Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, căci Domnul ţi-a dat bună răsplată.

8 Tu ai izbăvit sufletul meu de moarte, ochii mei de lacrămi şi picioarele mele de cădere;

9 Drept aceea, voi merge înaintea Domnului, în pământul celor vii.

10 Păstrat-am credinţa cu tărie, chiar atunci când ziceam: «Eu sunt amărît foarte!»

11 Zis-am întru turburarea mea: «Tot omul este mincinos!»

12 Ce voi da înapoi Domnului pentru toate binefacerile lui revărsate asupră-mi?

13 Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema;

14 Plini-voi juruinţele mele Domnului, de faţă cu tot poporul.

15 Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor.

16 O, Doamne, eu sunt sluga ta, eu sunt sluga ta, fiul slujnicei tale. Tu ai dezlegat legăturile mele.

17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă şi numele Domnului voi chema.

18 Plini-voi juruinţele mele Domnului, de faţă cu tot poporul,

19 În curţile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Aliluia!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.