×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 115

Nu idolilor, ci lui Dumnezeu cuvine-se închinăciune.

1 Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui tău se cuvine slavă, pentru mila ta, pentru credincioşia ta!

2 Pentru ce să zică păgânii: «Unde este Dumnezeul lor?»

3 Dumnezeul nostru este în ceruri şi tot ceea ce el voieşte, îndeplineşte.

4 Idolii lor sunt argint şi aur, lucru de mână omenească:

5 Gură au şi nu grăiesc, ochi au şi nu văd,

6 Urechi au şi nu aud, nas au şi nu miros,

7 Cu mâinile lor nu pipăesc, cu picioarele lor nu merg, iar din gâtlejul lor nu scot nici un glas.

8 La fel cu ei fi-vor cei ce i-au făurit, toţi cei ce îşi pun nădejdea în idoli.

9 O, Israile, nădăjdueşte în Domnul! El este ajutorul şi scutul vostru!

10 Voi cei din casa lui Aaron, nădăjduiţi în Domnul! El este ajutorul şi scutul vostru!

11 Voi cei ce vă temeţi de Domnul, puneţi-vă nădejdea în Domnul! El este ajutorul şi scutul vostru!

12 Domnul îşi aduce aminte de voi; el va binecuvânta, el va binecuvânta casa lui Israil, binecuvânta-va casa lui Aaron,

13 Binecuvânta-va pe cei ce se tem de Domnul, pe mici şi pe mari.

14 Domnul să vă înmulţească pe voi, pe voi şi pe copiii voştri!

15 Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, cel ce a făcut cerul şi pământul!

16 Cerul este cerul Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

17 Nu cei morţi te vor lăuda pe tine, Doamne, şi nici cei ce se coboară în împărăţia morţii,

18 Ci noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac. Aliluia!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.