×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 113

Domnul din ceruri ia aminte la cei dosădiţi.

1 Aliluia! Slugi ale Domnului, lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi numele lui!

2 Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!

3 De la răsărit şi până la apus, numele Domnului să fie proslăvit!

4 Domnul este mai presus decât toate neamurile; slava lui covârşeşte cerurile.

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, cel ce tronează întru cele înalte,

6 Şi-şi pogoară privirea spre cer şi spre pământ?

7 El ridică din pulbere pe cel sărman şi scoate din gunoi pe nevoiaş,

8 Ca să-l pună în rând cu căpeteniile, cu mai marii poporului.

9 El sălăşlueşte pe cea stearpă din casă, mamă fericită de copii. Aliluia!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.