×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 112

Icoana şi fericirea celui ce se teme de Domnul.

1 Aliluia! Fericit este omul care se teme de Domnul şi iubeşte foarte poruncile lui!

2 Seminţia sa este puternică pe pământ, căci neamul oamenilor drepţi e binecuvântat.

3 În casa sa, belşug şi bogăţie, iar fericirea sa dăinueşte pururea.

4 Celor drepţi Domnul le străluceşte ca lumina în întuneric; el este mult îndurat, milostiv şi drept.

5 Fericit este omul milosârd, care dă cu împrumut şi care îşi rândueşte lucrurile cu dreptate.

6 În veci nu se va clinti; pomenirea dreptului va fi veşnică.

7 De veştile cele rele el nu se teme, căci inima lui e tare; el nădăjdueşte în Domnul.

8 Inima lui e bărbătoasă şi nu se înfricoşează de nimic, până ce va vedea prăbuşirea apăsătorilor săi.

9 El este darnic, el împarte milostenii celor săraci; fericirea lui dăinueşte pururea, puterea lui se va ridica sus întru slavă.

10 Cel fără de lege vede acestea şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se usucă. Năzuinţele celui păcătos dau greş.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.