×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 108

Cântec de laudă şi rugăciune,

1 O cântare. Un psalm al lui David.

2 Pregătită este inima mea să te laude, Dumnezeule! Cânta-voi ţie şi te voi preamări! Numai tu eşti mărirea mea!

3 Deşteaptă-te, harfă şi tu chitară, şi voi deştepta zorile!

4 Lăuda-te-voi printre popoare, Doamne, între neamuri cânta-voi ţie,

5 Căci mila ta covârşeşte cerurile, iar credincioşia ta se înalţă până la nori.

6 Înalţă-te mai presus de ceruri, Dumnezeule, şi slava ta să strălucească peste tot pământul,

7 Pentru izbăvirea celor iubiţi ai tăi! Ajută-ne cu dreapta ta şi ne auzi pe noi!

8 Dumnezeu a grăit în sfântul său locaş: «Sui-mă-voi şi voi împărţi Sihemul şi valea adâncă de la Sucot voi măsura-o.

9 Al meu e Galaadul, al meu e Manase; Efraimul e coiful meu, iar Iuda este schiptrul meu.

10 Moabul îmi slujeşte drept lighean de spălat; asupra Edomului arunc sandala mea; împotriva Filistenilor izbucnesc în strigăte de război.

11 Cine mă va călăuzi în cetatea întărită? Cine mă va îndruma către Edom?

12 Nu ne-ai aruncat tu oare de la tine, Dumnezeul nostru, şi nu vrei să mai mergi cu oştirile noastre?

13 Ajută-ne împotriva asupritorilor noştri, căci ajutorul omenesc n’are nici o tărie.

14 Cu Dumnezeu câştiga-vom biruinţă şi el însuşi va călca în picioare pe vrăjmaşii noştri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.