×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 103

Mulţumită pentru părinteasca bunătate a lui Dumnezeu şi pentru îndurarea lui faţă de Israil.

1 Un psalm al lui David. Binecuvîntează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu numele cel sfânt al lui!

2 Binecuvîntează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate binefacerile lui.

3 El iartă toate fărădelegile tale, el vindecă toate boalele tale,

4 El izbăveşte din stricăciune viaţa ta, el te încununează cu milă şi cu îndurări,

5 El satură de îndurări pofta ta; tinereţile tale înnoi-se-vor ca ale vulturului.

6 Domnul face dreptate şi judecă pe cei apăsaţi.

7 El a făcut cunoscute căile sale lui Moisi şi fiilor lui Israil faptele sale.

8 Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung răbdător şi mult milosârd.

9 El nu ceartă până în sfârşit şi nu ţine deapururi mânia lui.

10 El nu ne răsplăteşte după păcatele noastre şi nici după fărădelegile noastre nu ne întoarce nouă.

11 Ci cât este departe cerul de pământ, atâta e de mare mila lui către cei ce se tem de el;

12 Şi cât este de departe Răsăritul de Apus, atât depărtează el de la noi fărădelegile noastre.

13 Precum milueşte un părinte pe fiii săi, aşa milueşte Domnul pe cei ce se tem de el,

14 Căci el cunoaşte făptura noastră şi-şi aduce aminte că ţărână suntem.

15 Omul?… Zilele lui sunt ca iarba; el înfloreşte ca floarea câmpului:

16 Când suflă vântul ea se trece şi nu se mai cunoaşte locul unde a fost.

17 Dar mila Domnului ţine deapururi către cei ce se tem de el şi dreptatea lui se revarsă peste fiii fiilor,

18 Peste cei ce păzesc legământul lui şi îşi aduc aminte de poruncile lui, ca să le îndeplinească pe ele.

19 Domnul a aşezat în cer jilţul său, iar împărăţia lui se întinde peste toată lumea.

20 Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii lui, voi viteji puternici, care pliniţi cuvântul lui, ascultând de glasul poruncii lui!

21 Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile lui, slujitori ai lui, care faceţi voia lui!

22 Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui! Binecuvîntează, suflete al meu, pe Domnul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.