×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 101

Făgăduinţe de credincioşie către Domnul.

1 Un psalm al lui David. Preamări-voi în cântări bunătatea şi dreptatea; ţie, Doamne, îţi voi cânta din harfă.

2 Fi-voi cu luare aminte la calea cea dreaptă: Când, oare, veni-vei către mine? Umbla-voi întru nevinovăţia inimii mele, înlăuntrul casei mele.

3 Nimic urîcios nu voi îngădui înaintea ochilor mei. Purtarea călcătorilor de lege o urăsc; nimic nu se va lipi de mine.

4 Inima făţarnică să se depărteze de mine! Ceea ce este rău nu vreau să cunosc!

5 Pe cel ce bârfeşte în dos pe aproapele său îl voi da pieirii; pe omul îngâmfat şi cu inima trufaşă nu-l voi putea răbda.

6 Fi-voi cu ochii aţintiţi la credincioşii din ţară, ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe căi cucernice, acela îmi va sluji.

7 Nu va locui înlăuntrul casei mele cel ce iubeşte înşelăciunea; cine are năravul să mintă nu-şi va găsi loc înaintea ochilor mei!

8 În fiecare dimineaţă voi stârpi prin judecată pe toţi răufăcătorii din ţară, ca să pierz din cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.