×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 10

Rugăciune şi cerere fierbinte, sub apăsarea duşmanilor păgâni din ţară şi de afară.

1 De ce, Dumnezeule, stai departe? De ce te ascunzi în vremi de grea urgie?

2 Din pricina trufiei nelegiuiţilor ard ca în pară cei sărmani, se prind şi cad în mreaja pe care aceia au născocit-o.

3 Căci cel viclean, măcar că laudă pe Domnul, face după pofta sufletului său şi, cămătărind şi binecuvântând totdeodată, el huleşte pe Dumnezeu.

4 Nelegiuitul zice întru semeţia lui: «Mânia lui nu urmăreşte. Nu este Dumnezeu!» – Toate gândurile lui aşa simt.

5 Pe orice cale apucă îi merge bine toată vremea; departe, sus de tot, sunt pentru el judecăţile tale; pe toţi duşmanii săi îi suflă şi-i răstoarnă,

6 În gândul lui el zice: «Nu mă voi clătina, în neam şi în neam, ca unul care nu ştiu de nenorocire».

7 Gura lui e plină de blestem, de viclenie şi de silnicie; sub limba lui se ascund silnicia şi fărădelegea.

8 El stă la pândă în dosul curţilor; la înfundături ucide pe nevinovaţi; ochii lui iscodesc pe cei nenorociţi;

9 Din ascunzătoare, el pândeşte ca un leu din hăţiş, pândeşte ca să prinză pe sărman şi prinde pe sărman şi-l trage în cursa lui.

10 El zdrobeşte, se lasă jos şi în ghiarele lui se prăbuşesc nenorociţii.

11 În inima lui zice: «Dumnezeu a uitat! Şi-a ascuns faţa sa, nu vede în veac de veac!»

12 Înalţă-te, Doamne! Ridică, Dumnezeule, mâna ta; nu uita pe cei năpăstuiţii ai tăi!

13 De ce huleşte nelegiuitul pe Dumnezeu şi zice întru sine: «Tu nu ceri socoteală»?

14 Tu vezi prea bine, căci tu te uiţi la durere şi la obidă, ca să le aduni în palma ta. Ţie ţi se lasă năpăstuitul; celui orfan tu eşti acela care îi stai într’ajutor.

15 Sfărâmă braţul nelegiuitului şi răutatea celui rău stârpeşte-o, să n’o mai dovedeşti!

16 Dumnezeu e împărat în veac şi în veac; nimiciţi din ţara lui vor fi păgânii!

17 Dorinţa celor obijduiţi ai ascultat-o, Doamne; întărit-ai inima lor; urechea ta i-a luat în seamă,

18 Ca să faci dreptate orfanilor şi dosădiţilor şi ca omul – cel din ţărână luat – să nu mai insufle temere.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.