×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 1

Nu este potrivire între cucernic şi nelegiuit

1 Fericit este bărbatul care nu umblă în sfatul celor fără de lege şi în calea păcătoşilor nu stă şi în clicul batjocoritorilor nu şade,

2 Ci îndeletnicirea lui e legea Domnului şi în legea lui el caută cu mintea zi şi noapte.

3 El este ca un pom sădit lângă pâraie de apă, ce rodul său îl dă la vremea sa şi frunzătura lui nu ofileşte şi ori de ce se apucă izbuteşte.

4 Nu tot aşa e cu nelegiuiţii; nu e tot aşa! Că ei sunt asemenea cu pleava pe care o spulberă orcanul.

5 Drept aceea, în ziua judecăţii nu vor birui necredincioşii, nici păcătoşii nu vor sta în sfatul celor drepţi.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, iar calea păcătoşilor duce la pieire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.