×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 9

Răspunsul lui Iov. Iov recunoaşte că omul nu poate fi drept înaintea lui Dumnezeu. Însă el crede că n’a săvârşit nici un păcat. Dumnezeu nimiceşte şi pe cel drept, ca şi pe cel nelegiuit.

1 Iov deschise gura şi răspunse:

2 «Cu adevărat, ştiu că aşa este, căci cum ar putea un om să fie drept înaintea lui Dumnezeu?

3 Dacă ar vrea să se pună în pricină cu el, n’ar putea să-i răspundă la nici o întrebare, dintr’o mie.

4 Prea înţelept şi neclintit în putere precum este, cine i s’a împotrivit vreodată şi a rămas teafăr?

5 El mută munţii din loc şi ei nu prind de veste; el îi răstoarnă în mânia lui;

6 El zgudue pământul din aşezarea lui, aşa încât stâlpii lui se clatină;

7 El porunceşte soarelui, şi soarele nu mai răsare, şi pune stelele sub pecetie;

8 El singur întinde cerurile şi umblă pe deasupra norilor.

9 El a zidit Carul Mare, Raliţa, Pleiadele şi cămările stelelor din miază-zi;

10 El a săvârşit lucruri mari şi nepătrunse şi minunăţii fără de număr.

11 Iată, dacă trece pe lângă mine, eu nu-l văd, şi dacă se strecoară, eu nu-i prind de veste.

12 Dacă pradă, cine poate să-l întoarcă îndărăt? Cine poate să-i spună: «Ce faci tu?»

13 Dumnezeu nu-şi înfrânează mânia lui şi sub el se încovoaie toţi soţii lui Rahab.

14 Şi atunci, eu cum o să-i răspund şi cum o să-mi aleg dovezile, în faţa lui?

15 Că eu chiar de aş avea dreptate, nu-i voi da nici un răspuns, ci mă voi ruga judecătorului, de îndurare.

16 Şi dacă strig şi îmi răspunde, totuşi nu am credinţă că pune în ureche glasul meu.

17 El, care poate să mă sfărâme cu un fir de păr şi care înmulţeşte rănile mele fără cuvânt,

18 Nu-mi dă răgaz să-mi trag răsufletul şi mă satură de amărăciune.

19 E vorba de putere: El este cel puternic. E vorba de judecată: «Cine mă va apăra la judecată?»

20 Oricât aş fi de drept, gura mea mă osândeşte, şi chiar dacă aş fi fără prihană, mă scoate vinovat.

21 Sunt oare fără de păcat? Eu singur nu mă ştiu pe mine şi viaţa mea o dispreţuesc.

22 E acelaşi lucru! Drept aceea, zis-am: Ori drept, ori nelegiuit, el îi nimiceşte!

23 Dacă vre-o năprasnă aduce moartea fără de veste, el îşi râde de desnădejdea celor nevinovaţi.

24 Dacă o ţară a încăput pe mâna unui nelegiuit, el acopere faţa judecătorilor ei. Şi dacă nu el, cine atunci?

25 Zilele mele au fost mai grabnice decât un aducător de veşti şi s’au dus fără să vază fericirea.

26 S’au strecurat ca nişte lotci de papură, ca un vultur care se năpusteşte ca să înşface prada.

27 Dacă zic: Vreau să-mi uit suferinţa, să-mi schimb înfăţişarea şi să fiu voios,

28 Atunci mă umple spaima de toate chinurile mele, ştiind că tu nu mă vei sooate nevinovat.

29 Trebue să trec drept nelegiuit, şi atunci de ce să mă trudesc zadarnic!

30 Dacă m’aş spăla cu zăpadă şi mi-aş face palmele curate cu săpun,

31 Atunci tu m’ai băga în groapa cu lături, încât şi veşmintele mele s’ar îngreţoşa de mine.

32 Căci Dumnezeu nu este om ca mine, să stau cu el de vorbă şi să mergem împreună la judecată.

33 O, de-ar fi între noi un împăciuitor, care să-şi pună mâna peste noi amândoi,

34 Şi să depărteze varga lui de deasupra mea şi spaima lui să nu mă mai chinuiască!

35 Aş vorbi atunci fără să mă mai sfiesc, căci n’aş mai avea nici un cuvânt de temere.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.