×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 5

Iov să-şi mărturisească păcatul şi să ceară îndurarea şi harul lui Dumnezeu. Numai aşa el va ajunge iarăşi fericit.

1 Strigă acum! Fi-va oare cineva care să-ţi răspundă? Şi către care din sfinţii îngeri te vei îndrepta?

2 Căci pe neghiob îl ucide necazul şi pe nerod îl nimiceşte mânia.

3 Văzut-am pe nebun prinzând rădăcini, dar degrabă s’a năruit sălaşul lui.

4 Copiii lui stau departe de mântuire; striviţi sunt în poarta cetăţii şi nimeni nu le vine într’ajutor.

5 Secerişul lui îl mănâncă unul care flămânzeşte şi i-l ia, sărind peste gardul de mărăcini, şi toată starea lui o sorb cei însetaţi.

6 Căci nelegiuirea nu iese din ţărână, iar din pământ nu odrăsleşte truda,

7 Ci omul îşi face singur truda, precum vulturii zborul din înălţime.

8 Eu unul caut pe Cel Atotputernic şi lui Dumnezeu îi pun înainte pricina mea,

9 Lui, care face lucruri mari şi neprimitoare de cercetare, fapte minunate şi fără număr,

10 Care dă ploaie peste faţa pământului şi trimite apa pe întinsul câmpiilor,

11 Ca să pună întru înălţime pe cei smeriţi şi cei întristaţi să se ridice la izbăvire;

12 Care zădărniceşte planurile celor vicleni, ca mâinile lor să nu îndeplinească sfatul lor;

13 Care prinde pe înţelepţi în isteţimea lor, aşa încât sfatul viclenilor să se răstoarne.

14 Ziua mare ei dau peste întuneric şi ca în miez de noapte dibuesc la amiază.

15 Dar Dumnezeu scapă pe cel dosădit din gura lor şi din mâna unuia puternic pe cel sărac.

16 Astfel, celui sărman îi vine iar nădejdea, şi nedreptatea îşi închide gura.

17 Iată, ferice de bărbatul pe care îl mustră Dumnezeu! Certarea Celui Atotputernic să n’o dispreţueşti,

18 Căci el răneşte şi el leagă rana; el zdrobeşte şi mâinile lui tămăduesc.

19 În şase turburări el te va izbăvi, şi în cea de a şaptea, nevoia nu se va atinge de tine.

20 Când va bântui foametea, el te va scăpa de moarte, şi în război din ascuţişul săbiei.

21 Fi-vei la adăpost de biciul limbilor bârfitoare şi nu te vei teme de pustiire când va veni.

22 Îţi vei râde de prăpăd şi de fiarele pământului nu-ţi va fi frică,

23 Pentru că cu pietrele câmpiei avea-vei tovărăşie şi fiarele sălbatice vor trăi cu tine în pace.

24 Vedea-vei că are parte de pace cortul tău, şi când vei cerceta locuinţa ta nu vei încerca dezamăgire.

25 Vei şti că urmaşii tăi sunt numeroşi şi vlăstarii tăi ca iarba pământului.

26 Vei ajunge la mormânt la adânci bătrâneţe, ca o gireadă de snopi de grâu, la vremea ei.

27 Iată, aceasta este ceea ce am lămurit noi. Aşa este! Ascultă-o şi învaţă-o pentru tine!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.