×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 42

Răspunsul lui Iov. Dumnezeu osândeşte pe prietenii lui Iov. Dumnezeu răsplăteşte pe Iov din destul, încât starea lui de pe urmă a întrecut pe cea dintâi în binecuvântare şi bogăţie.

1 Atunci Iov deschise gura către Domnul şi grăi:

2 «Ştiu prea bine că toate stau în puterea ta şi că nici o punere la cale nu rămâne neajunsă, la tine.

3 «Cine pune pronia sub obroc, din neştiinţă?…» De aceea – mărturisesc – am vorbit, fără să înţeleg, despre lucruri prea minunate pentru mine şi pe care nu le ştiu.

4 Ascultă-mă, te rog, şi voi vorbi şi eu; te voi întreba, şi tu îmi vei da povaţă!

5 Din vorbe ajunse la ureche auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut!

6 Drept aceea, mă osândesc pe mine însumi şi mă pocăesc în praf şi în cenuşă!»

7 Şi a fost aşa că după ce Domnul a vorbit aceste lucruri cu Iov, Domnul a grăit către Elifaz din Teman: «Mânia mea arde împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, fiindcă n’aţi vorbit despre mine adevărul, ca robul meu Iov.

8 Şi acum luaţi-vă şapte tauri tineri şi şapte berbeci şi mergeţi la robul meu Iov şi aduceţi pentru voi arderi de tot; şi robul meu Iov se va ruga pentru voi, căci, în hatârul lui, nu mă voi purta cu voi după nerozia voastră; fiindcă n’aţi vorbit despre mine adevărul, ca Iov robul meu.»

9 Atunci purceseră Elifaz din Teman şi Bildad din Şuah şi Ţofar din Naama şi făcură precum le-a poruncit Domnul, şi Domnul se arătă milostiv lui Iov.

10 Şi Dumnezeu schimbă soarta lui Iov, după ce s’a rugat pentru prieteni, şi Dumnezeu întoarse îndoit lui Iov toate câte avusese.

11 Şi au venit la el toţi fraţii săi şi toate surorile sale şi toţi cunoscuţii săi de mai nainte şi au ospătat cu el în casa sa şi l-au căinat şi l-au mângâiat pe el de tot necazul pe care-l adusese Domnul peste el şi i-au dat fiecare câte o chesita de argint şi fiecare câte un inel de aur.

12 Şi Domnul binecuvântă starea de pe urmă a lui Iov mai mult decât pe cea dintâi, şi el agonisi paisprezece mii de oi şi şase mii de cămile şi o mie de perechi de boi de jug şi o mie de asine.

13 Şi avu şapte feciori şi trei fete.

14 Şi a numit-o pe cea dintâi Iemima, şi pe a doua a numit-o Cheţia, şi pe a treia a numit-o Cheren-Hapuk.

15 Şi nu se aflau femei aşa de frumoase ca fetele lui Iov în tot ţinutul, şi tatăl lor le-a dat şi lor moştenire alături de fraţii lor.

16 Şi a trăit Iov, după aceea, o sută patruzeci de ani şi a văzut pe feciorii săi şi pe feciorii feciorilor săi, patru vacuri de om.

17 Şi a murit Iov bătrân şi sătul de zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.