×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 40

Răspunsul lui Iov. Dumnezeu grăieşte iarăşi. Dumnezeu a creat făpturi mari şi puternice: ipopotamul şi leviatanul.

1 Şi Domnul vorbi mai departe cu Iov şi zise:

2 «Oare dojenitorul caută ceartă cu Cel Atotputernic? Cel ce se pune în pricină cu Dumnezeu să dea răspuns!»

3 Atunci Iov răspunse Domnului şi grăi:

4 «Iată-mă: sunt o nimica toată! Ce să-ţi răspund? Pun mâna la gură!

5 O dată am vorbit şi nu mai încep iar, chiar de două ori şi n’am ce mai adăoga!»

6 Atunci Domnul răspunse lui Iov din vijelie, şi rosti:

7 «Încinge-ţi coapsele ca un voinic! Eu te voi întreba şi tu să-mi dai lămuriri!

8 Cu adevărat răsturna-vei tu judecata mea şi mă vei osândi pe mine, ca să rămâie dreptatea de partea ta?

9 Nu cumva braţul tău e ca braţul lui Dumnezeu şi, cu glasul, poţi tu să tuni, ca el?

10 Dacă e aşa: împodobeşte-te cu slavă şi cu semeţie, îmbracă-te întru preamărire şi strălucire!

11 Revarsă talazurile mâniei tale, aţinteşte pe toţi trufaşii şi dă-i la pământ!

12 Vezi pe toţi semeţii şi smereşte-i! Şi striveşte pe nelegiuiţi pe loc!

13 Ascunde-i deavalma în pământ, ţine-i ferecaţi în tainiţă!

14 Atunci, eu însumi îţi voi mărturisi că dreapta ta ţi-a dat biruinţă!

15 Ia priveşte ipopotamul, pe care l-am făcut ca şi pe tine; paşte iarbă ca boul.

16 Vezi, puterea lui e în foalele lui şi vârtoşia lui în muşchii de pe pântece.

17 Coada lui e dârză ca lemnul de cedru, vinele pulpelor lui sunt numai noduri.

18 Oasele lui sunt ţevi de aramă, ciolanele lui drugi de fier!

19 El este fruntea alcătuirilor lui Dumnezeu; ziditorul său i-a dăruit şi sabia sa.

20 Căci munţii îi aduc dajdie şi toate dobitoacele pământului care hălăduiesc în ei.

21 El se culcă sub florile de lotus, în ascunziş de trestie şi de rogoz;

22 Desiş nedescurcat îl umbreşte; sălciile fluviului îl împresoară.

23 Dacă fluviul se întărâtă, el nu se sinchiseşte! El stă nepăsător, chiar dacă Iordanul ar veni năvalnic la gura lui!

24 Cine poate să-l ia de ochi? Cine-i în stare să-i străpungă nasul cu acul undiţei?

25 Pescui-vei tu leviatanul cu cinghelul pescăresc şi îl vei lega de limbă cu frânghia?

26 Poţi să-i bagi prin nări o sfoară de papură? Poţi să-i găureşti, cu cârligul, falca?

27 Se va ruga oare mult de tine, sau îţi va vorbi lucruri drăgălaşe?

28 Va face oare cu tine legământ, ca să-l iei sluga ta, pe veci?

29 Te vei juca cu el cum te joci cu o păsărică şi-l vei lega, spre hazul fetelor tale?

30 Tovarăşii pescari vor face oare negoţ cu el? Îl vor împărţi, cu bucata, la neguţători?

31 Ciurui-vei tu cu săgeţi pielea lui şi capul lui cu junghiul de vânat peşte?

32 Ia agaţă-te de el! Gândeşte-te, ce încăierare! Nu-ţi mai trebue alta!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.