×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 38

Domnul grăieşte lui Iov. Întâiul său cuvânt. El îi arată că este creatorul lumii, al zorilor şi al celorlalte lucruri ale firii. El hrăneşte leul şi corbul.

1 Atunci Domnul răspunse lui Iov, din vălmăşagul furtunii, şi grăi:

2 «Cine-i acesta care întunecă sfatul meu cu vorbe neînţelepte?

3 Încinge-ţi coapsele, bărbăteşte! Eu am să te întreb şi tu ai să mă înveţi!

4 Unde erai tu, când eu am întemeiat pământul? Spune-mi, dacă te pricepi!

5 Cine i-a statornicit măsurile – dacă ştii – sau cine a întins pe el lanţul de măsurat?

6 În ce au fost înfipte temeliile lui, sau cine i-a pus piatra din capul unghiului,

7 Când tresăltau laolaltă stelele dimineţii şi toţi îngerii Domnului se bucurau foarte?

8 Cine a închis marca cu porţi, atunci când a ţâşnit ea întâi, când a ieşit din matcă?

9 Şi când i-am pus norii drept veşmânt şi negurile drept scutece,

10 Şi am tras ţărmul meu în jurul ei şi i-am pus zăvoare şi canaturi,

11 Şi i-am poruncit: «Până aici să vii şi mai departe nu! Aici sfărâma-se-va trufia valurilor tale!»

12 Dat-ai tu, dc când trăieşti, porunci dimineţii? Ai însemnat tu zorilor locul lor,

13 Ca să apuce de colţurile pământului şi răufăcătorii să fie scuturaţi de pe el?

14 Pământul se înroşeşte ca lutul de pecetluit şi se împestriţează ca un veşmânt.

15 Atunci celor răi li se ia lumina şi braţul trufaş este zdrobit.

16 Mers-ai tu până la izvoarele mării şi necercetatele adâncuri ale oceanului străbătutu-le-ai oare?

17 Ţi s’au arătat oare porţile morţii şi văzut-ai pe portarii întunericului?

18 Ţi-ai dat tu socoteală de lărgimile pământului? Spune, dacă ştii cât sunt de mari!

19 Care e calea spre sălaşul luminii? Şi întunericul – unde este cuibul lui?

20 Ca să le petreci în tărâmul lor şi ca să te înveţi cărările către căminul lor.

21 Tu ştii bine, căci pe atunci erai născut şi numărul zilelor tale e sumedenie!

22 Ai ajuns tu până la zăcătorile zăpezii şi văzut-ai vistieriile grindinii,

23 Pe care eu le-am pus deoparte pentru vreme de prăpăd, pentru zile de încăierare şi de război?

24 Care este calea pe care se împrăştie ceaţa şi se răspândeşte pe pământ vântul din răsărit?

25 Cine i-a croit făgaşuri potopului ploilor şi cărări rostogolirilor tunetului,

26 Ca să plouă peste un ţinut unde nu e ţipenie de om, peste un pustiu unde nu trăieşte nimeni,

27 Ca să adape locuri sterpe şi pustietăţi şi să îmbie să răsară colţul ierbii?

28 Are ploaia vre-un tată? Sau cine a zămislit picăturile de rouă?

29 Din sânul cui a ieşit ghiaţa şi promoroaca din ceruri cine a născut-o?

30 Ca piatra se fac apele când înghiaţă şi faţa mării prinde pojghiţă.

31 Poţi tu să înnozi legăturile Pleiadelor şi să desnozi lanţurile Raliţei?

32 Tu eşti care scoţi la vremea lui Zodiacul, şi Ursa-Mare, cu puii ei, tu oare-i mâi?

33 Cunoşti tu pravilele cerului? îndeplineşti tu pe pământ scriptura lor?

34 Poţi tu să ridici până la nori glasul tău, ca năboiul apelor să te acopere?

35 Sau trimiţi tu fulgerele, şi ele să pornească şi să-ţi spună: «Iată-ne la poruncă!»

36 Cine a pus în pasărea ibis înţelepciune şi cine a dat cocoşului pricepere?

37 Cine poate să numere norii cu înţelepciune, şi burdufurile cerului cine poate să le aplece,

38 Ca pulberea să se închege şi brazdele să se lipească între ele?

39 Oare tu vânezi pradă leoaicei şi tu alini foamea puilor de leu,

40 Când se cinchesc în vizuinile lor şi stau în hăţiş la pândă?

41 Cine face rost corbului de hrană, când puii săi strigă la Dumnezeu şi umblă rătăcind fără demâncare?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.