×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 37

Din felul cum se desfăşoară furtuna se vede că Dumnezeu este atotputernic. Deci Iov să se smerească înaintea lui şi să-l cinstească.

1 «La această privelişte, inima mea se cutremură şi se zmâceşte de la locu-i!

2 Ascultaţi! Ascultaţi bubuitul glasului său şi ramătul care iese din gura sa!

3 El îl sloboade sub cerul tot şi fulgeru-i ajunge până la marginile pământului.

4 După fulger, bubue tunetul, el tună cu glasu-i care ridică în slăvi şi nu-şi opreşte fulgerele, când s’a pornit tunetul său.

5 Dumnezeu cu glasul său săvârşeşte minuni; el face lucruri mari pe care nu le înţelegem.

6 Într’adevăr, el porunceşte omătului: «Cazi pe pământ!» şi ploilor care toarnă: «Plouaţi cu găleata!»

7 El leagă astfel mâna oricărui om, ca să cunoască toată lumea lucrarea sa.

8 Fiara sălbatică intră în ascunziş şi stă pitită în vizuinile ei.

9 Din miază-zi porneşte furtuna şi din miază-noapte se lasă frigul;

10 La suflarea Domnului se face ghiaţa şi întinsul apelor înmărmureşte;

11 Norul de asemeni azvârle trăsnetul, grămădeala norilor scapără fulgerul.

12 Şi fulgerul se învârteşte în cercuri, aleargă după cârmuirea Domnului, săvârşind tot ce i-a poruncit, pe faţa lumii pământeşti,

13 Ori ca pedeapsă pentru pământul său, ori ca milostivire pe care i-o hărăzeşte.

14 Pune-ţi în urechi acestea, Iov! Stăi locului şi gândeşte-te la minunile lui Dumnezeu!

15 Îţi dai tu seama cum le pune Dumnezeu porunci şi cum scapără fulgerul din norul său?

16 Pricepi tu ceva din plutirea norilor, din minunăţiile celui desăvârşit în cunoştinţă?

17 Tu, cel cu veşmintele încinse, când pământul stă toropit, la vântul de miază-zi,

18 Poţi să întinzi la fel cu el boltitura cerului, ca să stea ţeapănă ca o oglindă turnată?

19 Învaţă-ne ce să-i spunem? Noi nu mai înşirăm nimic de prea mult întuneric!

20 E nevoie să-i spună cineva că eu vreau să vorbesc? Şi când a vorbit un om, i-o aduce cineva la cunoştinţă?

21 Ci acum lumea nu mai vede soarele, fiindcă este întunecat de nori, dar vântul se porneşte şi-i limpezeşte;

22 Din miază-noapte năvăleşte o lumină ca de aur. În jurul Domnului stă slavă înfricoşată!

23 La Cel Atotputernic noi nu putem să ajungem, la cel uriaş întru putere; dar judecata şi plinătatea dreptăţii el nu le obijduieşte!

24 Pentru aceea, oamenii se tem de el, iar la cei înţelepţi, în capul lor, el nu se uită.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.