×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 36

A patra cuvântare a lui Elihu. Dumnezeu răsplăteşte pe fiecare după faptele lui: pe cel drept şi pe cel păcătos. Dumnezeu este atotputernic precum se vede din firea înconjurătoare.

1 Elihu îşi urmă cuvântarea şi zise:

2 «Aşteaptă puţin şi-ţi voi da învăţătură, că mai este încă de vorbit despre Dumnezeu.

3 Voi porni cu ştiinţa mea de departe, ca să scot dreptatea ziditorului meu,

4 Căci, pe fiinţă de adevăr! Vorbele mele nu sunt mincinoase şi lângă tine stă cineva cu desăvârşită cunoştinţă.

5 Priveşte! Ce puternic este Dumnezeu şi pe nimeni nu dispreţueşte; puternic este prin înălţimea priceperii sale!

6 El nu lasă pe cel rău să dăinuiască şi celor sărmani le face dreptate.

7 El nu-şi întoarce ochii de la cel drept, iar pe regii de pe tron el i-a statornicit deapururi, dar ei au ajuns trufaşi!

8 Şi iată-i ferecaţi în obezi şi prinşi în laţurile durerii!

9 Atunci el le dă pe faţă isprava lor şi păcatele lor, că adică se trufiseră,

10 Şi le deschide mintea, ca să-şi ia de seamă, şi le dă poruncă să se întoarcă de la fărădelege.

11 Dacă ei dau ascultare şi slujesc Domnului, isprăvesc zilele lor întru bun trai şi anii lor întru desfătare.

12 Iar de nu dau ascultare, aleargă în sabie şi pier în nebunia lor.

13 Duşmănoşi cum sunt ei, pun mânie la inimă, nu se roagă când Dumnezeu îi ferecă;

14 Viaţa lor se stinge în tinereţe si vlaga lor în floarea vârstei.

15 El mântueşte pe obijduit prin chiar obijduirea lui şi-i deschide mintea tocmai prin suferinţă.

16 Tot aşa te-ar fi scos şi pe tine din gura restriştei, unde e lărgime, iar nu strâmtorare, şi ce-ar fi pogorît pe masa ta ar fi fost plin de grăsime.

17 Dar tu eşti plin de cârcota nelegiuiţilor! Cârcota şi osânda te-au înhăţat!

18 Mânia Domnului este! Dar să nu te târască prin prisosul ei covârşitor şi mărimea ispaşei să nn te încovoaie!

19 Poţi să pui rugăciunea ta la Dumnezeu, când eşti la grea nevoie, alături cu toate opintirile puterii omeneşti?

20 Nu suspina după noaptea cea mare, când neamurile se ridică la locul lor de veci!

21 Păzeşte-te, nu te întoarce la fărădelege, căci ea ţi-a fost mai dragă decât suferinţa.

22 Iată, Dumnezeu lucrează uriaşe lucruri, prin puterea sa; cine poate să dea învăţături ca el?

23 Cine i-a hotărît lui cum să meargă, şi cine i-a zis vreodată: «Ai săvârşit nedreptate?»

24 Adu-ţi aminte deci să preamăreşti lucrarea sa, pe care oamenii o laudă în cântece.

25 Toată lumea o priveşte; omul se uită la ea din depărtare.

26 Cât e de mare Dumnezeu! Dar noi nu-l înţelegem, iar numărul anilor săi e de necercetat.

27 Că el trage în sus stropii de apă şi, din aburul său, îi preface în ploaie,

28 Pe care o scurg norii şi o picură peste mulţimea omenească.

29 Oare cine poate să priceapă desfăşurarea norilor şi bubuiturile cortului său?

30 Iată! El destinde, deasupră-i, lumina fulgerului şi acopere străfunzimile mării!

31 Căci prin aceasta el ocârmueşte neamurile şi dă demâncare din belşug.

32 Cu amândouă mâinile cuprinde fulgerul şi-i porunceşte să meargă drept la ţintă.

33 Tunetul său îi este crainic, înteţindu-i mânia împotriva nelegiuirii.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.