×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 35

Al treilea cuvânt a lui Elihu. Iov grăieşte vorbe fără rost.

1 Dar Elihu urmă înainte şi zise:

2 «Socoteşti aceasta drept bună judecată? Când te-ai rostit: «Mai multă dreptate am eu decât Dumnezeu!»

3 Şi întrebi: «Ce-ţi foloseşte? Ce-ţi stric dacă păcătuesc?»

4 Îţi voi răspunde limpede, ca şi celor ce gândesc la fel cu tine:

5 Uită-te la cer şi vezi, priveşte norii: atât de sus, deasupra ta!

6 Dacă păcătueşti, ce-i căşunezi lui? Şi păcatele tale, de sporesc, ce-i faci cu asta?

7 Drept dacă eşti, ce dar îi faci? Sau ce primeşte el din mâna ta?

8 Numai pe om, semenul tău, îl atinge nelegiuirea ta şi pe fiul omului îl încălzeşte dreptatea ta.

9 De prea multă împilare, norodul strigă, răcneşte de silnicia braţului stăpânitorilor;

10 Dar nimeni nu zice: «Unde este Dumnezeu, ziditorul meu, cel ce dărueşte nopţii cântări de biruinţă,

11 Cel ce ne dă învăţătură prin dobitoacele pământului şi ne înţelepţeşte prin păsările cerului?»

12 Şi atunci ei strigă, dar el nu le răspunde din pricina îngâmfării celor răi.

13 Dar zadarnic! Dumnezeu nu aude! Cel Atotputernic nu ia aminte!

14 Cu atât mai puţin când tu zici că «nu vezi pe Domnul nicăiri» şi «pricina ta e în faţa lui şi tu stai şi-l aştepţi».

15 Şi iarăşi când zici că «mânia lui nu pedepseşte pe nimeni şi el nu ştie prea mult din păcatele noastre».

16 Adevărat! Iov îşi deschide gura degeaba şi, fără pic de pricepere, grămădeşte noian de vorbe!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.