×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 34

Elihu îşi urmează cuvântul, rugându-se să fie ascultat. Iov a zis că este drept şi Dumnezeu înlătură dreptatea lui. Însă Dumnezeu răsplăteşte omului după faptele lui şi cârmueşte întreaga lume. Deci Iov pătimeşte fiindcă a păcătuit.

1 Elihu urmă cuvântul şi zise:

2 «Ascultaţi, voi înţelepţilor, vorbele mele, şi voi, pricepuţilor, aţintiţi urechile!

3 Căci urechea drămălueşte cuvintele, precum cerul gurii gustă bucatele.

4 Să hotărîm care e dreptul cântar, să ne înţelegem între noi, ce este binele,

5 Fiindcă Iov a rostit: «Eu sunt drept, dar Dumnezeu înlătură dreptatea mea!

6 În ciuda dreptăţii mele, trec drept un mincinos; rana săgeţii în mine este nevindecată, şi fără să fi păcătuit nimic!»

7 Care om mai e ca Iov, care să hulească precum ar bea apă,

8 Şi să umble în tovărăşia făcătorilor de rele şi să meargă alături cu oamenii cei fărădelege?

9 El a mai zis: «Nu-i foloseşte nimic omului, dacă stă bine cu Dumnezeu».

10 Drept aceea, voi oameni cu minte, ascultaţi la mine: Departe de Domnul bănuiala de răutate şi de Cel Atotputernic bănuiala de nedreptate!

11 Căci el răsplăteşte omului după fapte şi după purtarea lui îi dărueşte plata.

12 Aşa e, într’adevăr! Dumnezeu nu are nici o vină şi Cel Atotputernic nu strâmbătăţeşte dreptatea.

13 Cine i-a dat în grijă pământul, sau cine l-a pus cârmuitor pe lumea toată?

14 Dacă el s’ar aduna în sine însuşi şi duhul său şi suflarea sa le-ar lua înapoi,

15 Atunci toată făptura ar pieri laolaltă şi omul s’ar întoarce în pulbere.

16 Dacă ai minte, ascultă încoace, pune în urechi rostul vorbelor mele:

17 Oare ar putea să cârmuiască unul care urăşte dreptatea? Şi tu osândeşti tocmai pe Cel Drept şi Prea Puternic!

18 Cel ce spune despoţilor: «netrebnicule!» şi boierilor: «mişelule!»

19 Cel care nu caută la obrazul voevozilor şi nu face osebire între un chiabur şi un calic, pentru că toţi sunt lucrul mâinilor sale.

20 Într’o clipită ei mor şi în miez de noapte norodul se zgudue şi se revarsă şi înlătură pe despot, fără să-şi trudească nimeni mâna,

21 Căci ochii Domnului sunt aţintiţi asupra purtării omului, şi el vede toţi paşii lui:

22 Nu este nici un întuneric şi nici o negureală ca să se ascundă acolo cei ce lucrează fărădelegea.

23 Domnul nu pune omului soroc să vie la Domnul la judecată;

24 El sfărâmă pe cei puternici, fără cercetare, şi pune pe alţii în locul lor.

25 Drept aceea, el cunoaşte slujbele lor şi-i răstoarnă în timp de noapte şi ei se fac fărâme.

26 Ca pe nişte păcătoşi ce sunt, el îi pedepseşte în văzul tuturor,

27 Deoarece s’au depărtat de lângă el şi nu şi-au frământat mintea cu toate îndrumările sale,

28 Ci au împins până la el strigătul oropsitului, astfel că ţipetele obijduiţilor el le-a auzit.

29 Dacă Domnul stă tihnit, cine îl va scoate din tihna lui? Dacă acopere faţa sa, cine îl va mai zări? Dar el veghiază peste noroade şi peste fiecare om, deopotrivă,

30 Ca să împiedice domnia celor fără de lege care prind în laţ norodul.

31 Nu cumva Dumnezeu îţi va zice: «Am fost amăgit! Nu mai cad în greşală!

32 Ceea ce este dincolo de vederile mele, tu învaţă-mă. Dacă am făptuit vre-o nelegiuire, nu o voi mai face a doua oară!

33 Răsplăti-voi oare după capul tău, fiindcă tu eşti nemulţumit! Iată că tu alegi ce e mai bine şi nu eu! Atunci, spune: ce ştii tu!»

34 Oamenii cu minte îmi vor mărturisi şi orice om înţelept care mă ascultă:

35 «Iov vorbeşte fără cunoştinţă şi cuvintele lui sunt fără miez de înţelepciune.

36 Cu adevărat. Iov trebue încercat până la urmă, pentru răspunsurile lui ca din gura unor oameni fără de lege;

37 Căci el adaogă păcat peste păcat; în ciuda noastră, el ne bate din pumni şi învârfueşte spusele sale împotriva lui Dumnezeu!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.