×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 27

Iov îşi urmează răspunsul său. Iov se ştie drept şi nu-şi găseşte nici o vină. El ia vorba despre pedeapsa celui păcătos, de unde au lăsat-o prietenii săi.

1 Iov urmă înainte parabola sa şi grăi:

2 «Pe viul Dumnezeu care a înlăturat dreptatea mea, pe Cel Atotputernic, care a umplut de amărăciune sufletul meu!

3 Atât cât mai este suflare în mine şi duh de la Domnul în nările mele,

4 Buzele mele nu vor spune nici o strâmbătate şi limba mea nu va rosti nici o înşelăciune.

5 Departe de mine să vă dau dreptate! Până ce îmi voi da duhul, nu mă lepăd de nevinovăţia mea!

6 Întru dreptatea mea mă ţin tare şi n’o slăbesc, şi inima mea nu găseşte nici o vină vieţii mele.

7 Aibă parte duşmanul meu de plata celor fără de lege şi protivnicul meu de plata celor păcătoşi!

8 Care este nădejdea făţarnicului, când el se roagă, când ridică cugetul său spre Domnul?

9 Auzi-va oare Domnul strigătul lui, când va da peste el vre-o nevoie?

10 Poate el să se reazime în Cel Atotputernic şi să cheme pe Domnul orişicând?

11 Vreau să vă învăţ care e puterea lui Dumnezeu şi să nu ascund ceea ce ştiu despre Cel Atotputernic

12 Şi dacă aţi văzut aceasta voi înşivă, atunci de ce adăogaţi deşertăciune peste deşertăciune?

13 Că ziceţi: «Aceasta este partea omului păcătos, de la Dumnezeu, şi moştenirea pe care o primesc tiranii de la Cel Prea înalt:

14 Când copiii lui se fac mari, sabia are parte de ei, şi odraslele nu i se satură de pâine;

15 Cei care au rămas cu viaţă sunt răpuşi de ciumă şi văduvele lor nu-i vor jeli.

16 De va strânge argintul ca ţărâna şi-şi va grămădi veşminte ca noroiul,

17 Le grămădeşte, dar cel drept se va îmbrăca cu ele şi argintul lui îl vor împărţi cei fără prihană.

18 El şi-a urzit casa ca un păianjen şi ca o colibă pe care şi-o face jitarul.

19 Se culcă bogat, dar de istov; dă ochii peste cap şi nu mai este;

20 Spaimele îl ajung de cu ziua şi peste noapte îl smulge vijelia;

21 Vântul de la răsărit îl ridică şi se duce şi-l spulberă din locul lui;

22 Domnul aruncă asupră-i săgeţi fără cruţare, de mâna lui el trebue să fugă.

23 Îi bat toţi din palme, şi din sălaşul lui flueră după el…»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.