×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 26

Răspunsul lui Iov. El arată că despre puterea lui Dumnezeu se pot spune şi alte lucruri, dar acestea sunt numai depărtate căpătâie ale lucrărilor sale, iar murmurul pe care îl prindem noi este neasemuit de slab.

1 Dar Iov îi răspunse şi zise:

2 «Cum dai tu ajutor celui fără putere! Cum mântueşti tu braţul cel vlăguit?

3 Cât de bine sfătueşti tu pe nerod şi vădeşti prisosul tău de isteţime!

4 Cui ai înşirat tu aceste vorbe şi duhul cui purces-a de la tine?

5 Umbrele strămoşilor se cutremură; se cutremură apele şi cei ce locuesc într’însele;

6 Dezvelită stă împărăţia morţii în faţa Domnului; Abadonul este fără de zăbranic.

7 El a întins miază-noaptea peste genune; el a spânzurat pământul deasupra golului;

8 El încuie apele în norii săi şi norul nu se sfâşie sub povara lor;

9 El acopere faţa lunii când e plină şi întinde noureala peste ea.

10 El a tras un cerc pe faţa apelor, până la hotarul dintre lumină şi întuneric.

11 Stâlpii cerului se clatină şi stau înmărmuriţi la certarea Domnului.

12 Prin puterea lui el a domolit marea şi cu înţelepciunea lui a zdrobit pe Rahab;

13 Prin duhul său s’au limpezit cerurile şi mâna sa a străpuns balaurul fugar.

14 Iată, acestea sunt numai depărtate căpătâie ale lucrărilor sale! Cât de slab e murmurul pe care-l prindem noi!… Iar cât despre tunetul uriaşei lui puteri, cine poate să-l înţeleagă?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.