×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 22

Cuvântul lui Elifaz Temanitul. Dumnezeu nu foloseşte nimic de pe urma dreptăţii şi a cucerniciei lui Iov. Iov este pedepsit pentru păcatele lui, căci el nu miluia din averea lui pe cei sărmani şi oropsiţi. Nu-i rămâne decât să se întoarcă cu pocăinţă către Dumnezeu, care îi va da fericirea de altădată.

1 Atunci Elifaz Temanitul luă cuvântul şi grăi:

2 «Îi aduce oare omul vre-un folos lui Dumnezeu? Nu! Ci lui singur îşi aduce, dacă este înţelept.

3 Oare îl încântă pe Cel Atotputernic că tu eşti drept, sau are el vre-un câştig dacă umbli fără vină în cărările vieţii tale?

4 Oare pentru cucernicia ta te ceartă el când intră cu tine la judecată?

5 Sau tocmai pentru multa ta răutate şi pentru nelegiuirile tale cele fără de sfârşit?

6 Căci zălogeai pe fraţii tăi pe degeaba, şi luai cămaşa de pe golani;

7 Apă nu dădeai să bea celui sleit de sete şi flămândului nu-i dădeai pâine;

8 Cei cu braţ puternic, ei stăpâneau ţara şi cei cu obraz subţire se aşezau în ea;

9 Pe văduve le alungai cu mâinile goale şi agonisita orfanilor o nimiceai.

10 Pentru aceea, laţuri stau de jur-împrejurul tău şi frica te spăimântă deodată;

11 Lumina ta s’a prefăcut în întuneric şi nu mai vezi, şi năboiul apelor te-a covârşit.

12 Nu este Dumnezeu prea înalt în ceruri? Ia vezi creştetul stelelor, cât sunt ele de sus!

13 Atunci cum să zici tu: «Ce bagă Dumnezeu de seamă? Cum poate să facă judecată prin negureala norilor?

14 Norii sunt pentru el un zăbranic, de aceea nu vede şi el se plimbă numai pe deasupra bolţii cereşti.»

15 Vrei oare să urmezi calea de odinioară pe care au umblat oamenii cei fără de lege,

16 Care au fost răpiţi fără de vreme, când apele se revărsară peste vetrele lor,

17 Şi care ziceau lui Dumnezeu: «Depărtează-te de la noi! Şi ce o să ne facă Atotputernicul?»

18 Şi tocmai el umple de bunătăţi casele lor! – Ci sfatul celor nelegiuiţi departe de mine să rămână! –

19 Iar cei drepţi văd şi se bucură şi cel neprihănit râde de ei:

20 «Iată cum s’a nimicit strânsura lor, şi focul cum a mistuit ce-a mai rămas din ea!»

21 Te rog cercetează-l şi fii cu el în pace! Prin aceasta fericirea ta îţi va veni la loc.

22 Primeşte din gura lui pravila şi pune cuvintele lui la inimă.

23 Dacă te vei întoarce cu pocăinţă spre Cel Atotputernic şi te vei smeri şi dacă vei depărta avuţia nedreaptă din corturile tale,

24 Vei arunca în praf aurul tău şi în pietrele pâraielor comorile Ofirului,

25 Căci Cel Atotputernic îţi va fi ţie bulgări de aur şi grămezi de argint;

26 Atunci te vei desfăta întru Cel Prea înalt şi vei înălţa către Domnul faţa ta;

27 Atunci ridica-vei rugăciuni către el şi te va asculta şi juruinţile tale le vei îndeplini;

28 Dacă vei pune ceva la cale, el va sări pentru tine şi pe drumurile tale va străluci lumina.

29 Căci el pogoară pe înfumurat şi pe mândru, iar pe cel cu ochii smeriţi îl mântueşte.

30 El izbăveşte pe omul nevinovat şi te va izbăvi şi pe tine, când mâinile tale vor fi fără prihană.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.