×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 2

Satan cere voie de la Dumnezeu ca să se atingă de trupul lui Iov. Iov este lovit de lepră cumplită. Sosirea celor trei prieteni ai lui ca să-l vadă şi să-l mângâie.

1 Şi într’o zi, fiii lui Dumnezeu au venit şi au stat înaintea Domnului, şi a venit şi Satan laolaltă cu ei şi a stat înaintea Domnului.

2 Ci Domnul grăi către Satan: «De unde vii?» Iar Satan răspunse Domnului şi zise: «Am dat târcoale pe pământ şi am hoinărit prin el».

3 Atunci Domnul grăi către Satan: «Ai luat tu seama la robul meu Iov? Că nimeni nu este ca el pe pământ, bărbat fără prihană şi drept, temându-se de Dumnezeu şi ferindu-se de ce e rău. Şi acum el stă dârz întru nevinovăţia lui, măcar că tu m’ai aţâţat împotriva lui ca să-l prăpădesc fără cuvânt.»

4 Dar Satan răspunse Domnului şi zise: «Cojoc pentru cojoc! Că tot ce are omul dă pentru viaţa lui.

5 Ci numai întinde mâna ta şi atinge-te de osul lui şi de carnea lui şi vezi dacă n’o să te blagoslovească în faţă!»

6 Atunci Domnul rosti către Satan: «Iată, îl dau în mâna ta! Viaţa lui însă, să o cruţi!»

7 Şi a plecat Satan din faţa Domnului şi a lovit pe Iov cu lepră, din talpa picioarelor până în creştetul capului.

8 Şi Iov a luat un ciob de oală ca să se scarpine cu el şi a stat pe maidanul cu gunoaie.

9 Atunci a zis către el soţia lui: «Şi acum te mai ţii dârz în cucernicia ta? Blestemă pe Dumnezeu şi mori.»

10 Însă el i-a răspuns: «Vorbind astfel, ai vorbit ca o neroadă. Dacă am primit cele bune de la Dumnezeu, oare pe cele rele să nu le primim?» Şi întru toate acestea, Iov n’a păcătuit cu buzele sale.

11 Şi au auzit trei prieteni ai lui Iov despre toată această nenorocire care dăduse peste el, şi porniră, fiecare din ţinutul lui, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah si Ţofar din Naama, înţelegându-se împreună să vie să-l plângă şi să-l îmbărbăteze.

12 Şi şi-au ridicat ochii din depărtare, dar nu l-au mai cunoscut şi au înălţat glasul lor şi au plâns şi toţi şi-au sfâşiat veşmintele şi deasupra capetelor lor au aruncat cu pulbere spre cer.

13 Apoi şezură lângă el, la pământ, şapte zile şi şapte nopţi, şi nici unul nu i-a vorbit nici un cuvânt, căci vedeau cât e de mare durerea lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.