×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 18

Cuvântul lui Bildad. El ceartă pe Iov că umblă cu vorbe fără noimă: «Vino-ţi în fire şi apoi să grăim!» El arată care este starea celor fără de lege, a căror pomenire piere de pe pământ, fără să le rămână nici un urmaş. Aşa ajunge cel ce nu vrea să ştie de Dumnezeu.

1 Atunci Bildad din Şuah luă cuvântul şi rosti:

2 «Câtă vreme vei umbla la vânătoare după vorbe? Vino-ţi în fire întâi şi apoi să grăim!

3 De ce suntem socotiţi drept dobitoace şi osândiţi să tăcem, în faţa ta?

4 Oare pentru tine, care te sfâşii în turbarea ta, o să se pustiască pământul şi o să se clintească stâncile din locul lor?

5 De bună seamă, lumina nelegiuiţilor se va stinge şi flacăra focului lor nu va mai străluci,

6 Ziua în cortul lui se întunecă şi candela se stinge deasupră-i;

7 Paşii lui cei voiniceşti se scurtează şi chiar planurile lui îl aruncă la pământ,

8 Căci este vârît în capcană de înseşi picioarele lui şi el singur calcă în laţuri;

9 Cursa îl prinde de călcâi şi arcanul îl ţine bine;

10 Ascunsă în pământ este funia de prins şi prinzătoarea lui întinsă în potecă.

11 De jur-împrejur spaimele îl îngrozesc şi se ţin de călcâiele lui;

12 E flămând, cu toată bogăţia lui, şi pieirea stă în coasta lui;

13 Pielea lui este roasă de boală şi întâiul născut al morţii mănâncă mădularele lui.

14 Smuls este din cortul în care stătea cu nădejde şi târît în faţa groaznicului împărat.

15 Vor locui în cortu-i alţii, care nu sunt urmaşii lui, şi bârlogul lui presărat va fi cu pucioasă.

16 Jos rădăcinile lui se usucă şi sus crăngile i se veştejesc;

17 Amintirea lui piere de pe pământ şi nimeni nu-i mai pomeneşte numele la răspântiile cetăţii.

18 E îmbrâncit de la lumină în întuneric şi e gonit din toată lumea;

19 Nici un vlăstar, nici un urmaş nu-i rămâne în popor, nici un scăpat din neamul lui, pe acolo pe unde şi-a păscut turmele.

20 În faţa zilei lui de prăpăd, stau uimiţi cei ce locuesc înspre apus şi zguduiţi sunt de spaimă cei ce locuesc în răsărit.

21 Cu adevărat, aşa se întâmplă cu sălaşul nelegiuitului şi aşa ajunge locul celui ce nu vrea să ştie de Dumnezeu.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.