×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 17

Viaţa lui îi este atât de grea, zilele i se sting şi nu-i rămâne decât moartea; sălăşluirea în mormânt căruia îi zice: «Tu eşti tatăl meu!»

1 «Avântul vieţii mele este frânt, zilele mi se sting, mormântul îmi rămâne.

2 Adevăr este că numai batjocoritori mă împresoară şi la jignirile lor ochiul meu trebue să vegheze.

3 Pune, te rog, chezăşia mea în faţa ta! Căci cine altul va bate mâna lui în mâna mea?

4 Căci tu ai dosit inima lor de înţelepciune, pentru aceea nu-i vei lăsa sa se trufească.

5 Cine chiamă pe prieteni la pomană, când ochii copiilor lui se sting de foame!

6 M’a făcut de poveste în faţa lumii; am ajuns ca unul pe care-l scuipi în faţă.

7 Ochiul meu s’a întunecat de supărare şi toate mădularele mele sunt ca o umbră.

8 Uimescu-se cei drepţi de aceasta şi cel fără de vină se aprinde împotriva nelegiuitului,

9 Dar dreptul îşi ţine calea sa şi cel curat cu mâinile sporeşte în putere!

10 Totuşi voi toţi înturnaţi-vă şi veniţi încoace, măcar că nu voi găsi între voi nici un înţelept!

11 Zilele mele dusu-s’au, punerile mele la cale s’au nimicit, o dată cu năzuinţele inimii mele!

12 Noaptea mi-au prefăcut-o în ziuă, din faţa întunericului a ieşit lumina.

13 Ce să mai nădăjduesc? Împărăţia morţii e lăcaşul meu; în întuneric voi aşterne culcuşul meu.

14 Îi spun mormântului: «Tu eşti tatăl meu!», iar viermilor: «Voi sunteţi muma şi surorile mele!»

15 Şi atunci, unde mai este nădejdea mea? Sau cine poate să mai zărească fericirea mea?

16 Pogorît-a până la zăvoarele împărăţiei morţii, dacă, laolaltă, ne pogorîm în mormânt!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.