×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 13

Iov cunoaşte şi atotputernicia şi înţelepciunea lui Dumnezeu, dar vrea să stea de vorbă cu Cel Atotputernic, căci toate vorbele lor spuse spre apărarea lui Dumnezeu n’au nici o tărie. El ştie că dreptatea e cu el, dar se roagă să-i dea răgaz şi so-i îndepărteze chinurile, şi să-i arate care sunt păcatele lui.

1 «Da, toate acestea le-a văzut ochiu meu, le-a auzit urechea mea şi le-a luat aminte.

2 Ce ştiţi voi ştiu şi eu şi nu mă ţin mai prejos decât voi.

3 Însă eu vreau să stau de vorbă cu Cel Atotputernic; să mă răfuesc cu Dumnezeu este dorinţa mea.

4 Până una alta, voi sunteţi meşteri mincinoşi, doftori amăgitori, toţi cu toţii.

5 O, de v’ar da Dumnezeu să tăceţi ca pământul! Aceasta ar fi înţelepciune din partea voastră!

6 Ascultaţi, vă rog, apărarea mea şi luaţi aminte la dezvinovăţirile gurii mele.

7 Oare lui Dumnezeu îi veţi înşira pehlivanii şi-l veţi îmbrobodi cu minciuni?

8 Îl veţi părtini oare pe Dumnezeu şi veţi fi apărătorii lui?

9 Bine va fi de voi, când vă va lua la cercetare? Sau putea-veţi să-l păcăliţi cum păcăleşti un om?

10 Vă va pedepsi cu străşnicie, dacă îl veţi părtini în taină!

11 Oare măreţia lui nu vă va împietri şi spaima lui nu va cădea peste voi?

12 Sentinţele voastre au tăria cenuşii; şanţurile voastre de apărare sunt de lut gol.

13 Atunci tăceţi în faţa mea şi eu voi cuvânta, chiar de va fi să vină peste mine arşiţa mâniei.

14 Să mă ridic deci, cu dinţii, eu pe mine însumi, şi viaţa să mi-o port în podul palmei!

15 Poftim, îmi ia viaţa! Nu mai nădăjduiesc; însă purtarea mea i-o ţin la arătare.

16 Ci şi asta îmi va fi spre ajutor, căci nu se poate nelegiuit care să se înfăţişeze înaintea lui.

17 Daţi ascultare vorbirii mele, şi ce vă spun să vă intre în urechi.

18 Vedeţi, vă rog, sunt gata de judecată; ştiu bine că dreptatea e cu mine,

19 Dar cine este cel ce duce judecată cu mine? Căci acum îmi piere glasul şi pier şi eu cu totul!

20 Numai două lucruri să nu mi le faci, – atunci nu mă va înghiţi pământul în faţa ta:

21 Depărtează de la mine palma ta şi nu mă mai îngrozi cu groaza ta;

22 Apoi, chiamă-mă, şi eu îţi voi răspunde, sau vorbi-voi eu şi tu îmi vei da răspuns.

23 Deci, câte sunt nelegiuirile şi greşalele mele? Arată-mi păcatele şi abaterile mele!

24 De ce ascunzi faţa ta? De ce mă socoteşti duşmanul tău?

25 Vrei să îngrozeşti frunza pe care o bate vântul? Vrei să prigoneşti un pai uscat,

26 De-mi tai pe răboj atâtea amărăciuni şi mă faci să ispăşesc greşalele tinereţii,

27 De-mi pui picioarele în butuc şi îmi păzeşti toate cărările şi cercetezi urmele paşilor mei?

28 Mie! Unuia care se prăpădeşte ca un burduf şi-l mănâncă moliile ca pe un veşmânt!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.