×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 12

Răspunsul lui Iov. El, cel drept, a ajuns batjocura lor. Atotputernicia lui Dumnezeu o cunoaşte întreaga făptură: în mâna lui stă totul. El e înţelepciunea.

1 Atunci Iov a răspuns şi le-a zis:

2 «Cu adevărat, voi sunteţi singuri înţelepţi şi cu voi va muri şi înţelepciunea!

3 Dar şi eu am pricepere ca voi, nu sunt mai prejos decât, voi, şi cine nu cunoaşte aceste lucruri?

4 Batjocură pentru aproapele am ajuns, eu care mă rugam lui Dumnezeu şi el îmi răspundea, batjocură cel drept, cel fără vină!

5 Dispreţ nenorocirii! Aşa gândeşte cel ce se simte bine; un brânci celor ce se clatină pe picioare!

6 Stau în tihnă corturile prădalnicilor; n’au habar cei ce întărâtă pe Cel Atotputernic şi cei al căror Dumnezeu stă în pumnii lor.

7 Dar întreabă, te rog, dobitoacele şi te vor învăţa şi păsările cerului şi-ţi vor spune cum este;

8 Sau jivinele pământului şi te vor dăscăli; sau peştii mării şi-ţi vor istorisi cu deamăruntul.

9 Cine nu ştie, dintre ele toate, că mâna lui Dumnezeu a făcut acestea,

10 Şi că în mâna lui stă suflarea a tot ce viază şi duhul a tot trupul omenesc?

11 Fireşte, urechea deosebeşte vorbele şi cerul gurii gustă demâncarea.

12 Înţelepciunea e partea cărunteţelor şi cu lungimea vieţii vine chibzuinţă.

13 La Dumnezeu e înţelepciunea şi puterea, al lui este sfatul şi agerimea.

14 Vezi, ceea ce el răstoarnă nu se mai face la loc; când pune pe unul sub zăvor, nimeni nu-i mai deschide.

15 Dacă pune apelor stăvilar, ele dau de uscat; dacă le dă drumul, ele cotropesc pământul.

16 A lui e toată puterea şi priceperea; în mâna lui este şi cel rătăcit şi cel ce i-a făcut să se rătăcească;

17 El face pe marii sfetnici să umble desculţi şi judecătorilor le ia minţile;

18 El rumpe lanţurile împăraţilor şi tot el pune funie împrejurul coapselor lor;

19 El duce pe preoţi în picioarele goale şi răstoarnă pe cei neclintiţi;

20 El ameţeşte pe cei meşteri la cuvânt şi ia isteţimea celor bătrâni;

21 El varsă ocară peste boieri şi desnoadă încingătoarea săbiei celor puternici;

22 El vădeşte din întuneric tainice adâncuri, el aduce la lumină umbra umbrelor;

23 El dă sporire neamurilor şi apoi le nimiceşte, le face să se întindă şi apoi le spulberă;

24 El ia mintea mai marilor popoarelor pământului şi-i lasă să rătăcească în pustiu fără cărări.

25 Ei dibuesc în întuneric şi n’au lumină, dau încolo şi încoace ca un om beat.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.