×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 10

Dumnezeu urmăreşte pe omul cel drept şi-l nimiceşte de istov. Iov se roagă lui Dumnezeu să-i lase un pic de răgaz înainte de a se pogorî în Şeol: ţinut de beznă şi de întuneric, unde lumina e tot una cu noaptea.

1 Sufletul meu este scârbit de viaţa mea; lăsa-voi să curgă slobodă tânguirea mea împotriva lui şi voi grăi întru obida sufletului meu.

2 Şi voi spune către Domnul: Nu mă osândi! Desluşeşte-mă, să ştiu: pentru ce îmi cauţi pricină?

3 Bine e din partea ta, când eşti împilător şi dispreţueşti munca mâinilor tale şi eşti surâzător la sfatul celor răi?

4 Ai tu oare ochi de carne şi vezi lucrurile precum le vede omul?

5 Oare zilele tale sunt ca zilele omului, şi anii tăi ca anii omeneşti,

6 Ca să cercetezi fărădelegea mea şi să urmăreşti păcatul meu,

7 Măcar că ştii bine că nu sunt vinovat şi că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta?

8 Mâinile tale m’au făcut şi m’au zidit, ca pe urmă să te întorci şi să mă nimiceşti pe de-a’ntregul.

9 Adu-ţi aminte că m’ai făcut din pământ şi că în pulberea pământului mă vei întoarce.

10 Nu m’ai turnat oare ca pe lapte şi nu m’ai închegat tu ca pe caş?

11 M’ai îmbrăcat în piele şi în carne, m’ai ţesut din oase şi din vine.

12 O dată cu viaţa mi-ai hărăzit şi harul tău, iar purtarea ta de grijă păstrează suflarea mea.

13 Iată ceea ce ţineai ascuns în inima ta – acum ştiu că acesta era gândul tău:

14 Dacă păcătuesc, tu mă ţii sub pază şi de fărădelegea mea nu mă dezvinovăţeşti.

15 Dacă păcătuesc, vai şi amar de mine! Dacă umblu întru dreptate, nu cutez să ridic capul, sătul cum sunt de ocară şi adăpat de ticăloşie.

16 Şi cu toate că mă vezi sleit de putere, mă vânezi ca un leu şi iar şi iar vrei să te arăţi spăimântător faţă de mine.

17 Tu împrospătezi duşmănia ta împotrivă-mi. Tu sporeşti urgia ta împotriva mea şi oştiri premenite trimiţi ca să se lupte cu mine.

18 De ce m’ai scos din sânul maicii mele? Aş fi murit şi nici un ochi nu m’ar fi văzut!

19 Aş fi fost ca unul care n’a fost niciodată, căci din pântecele mamei mele aş fi fost dus drept la mormânt!

20 Nu sunt oare zilele vieţii mele destul de puţine? Dă-te la o parte ca să mă înviorez puţin,

21 Mai înainte ca să pornesc – de unde nu mă mai întorc – în ţinutul întunericului şi al umbrelor morţii,

22 Ţinut de beznă şi de întuneric şi de haos, unde lumina e tot una cu noaptea.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.