×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOV

Capitolul 1

Viaţa şi cucernicia lui Iov. Grija pentru copiii săi, ca să-i ferească de păcat. Dumnezeu îngădue lui Satan să se atingă de Iov: de averea lui.

1 Fost-a un om, în ţara Uţ, cu numele Iov; şi omul acesta era drept şi fără prihană, şi se temea de Dumnezeu şi se ferea de rău.

2 Şi avea şapte feciori şi trei fete.

3 Şi avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de asine şi mulţime mare de slugi, şi era omul acesta cel mai de seamă dintre toţi Răsăritenii.

4 Şi se duceau feciorii lui unul la altul, şi făceau ospăţ acasă, fiecare la rândul lui, şi pofteau şi pe surorile lor cele trei, să vie să mănânce şi să bea cu ei.

5 Iar când se sfârşeau zilele de petrecere, Iov trimetea să-i cheme pe feciorii săi şi îi sfinţea; şi se scula dis-de-dimineaţă şi aducea jertfe: arderi de tot, pentru toţi câţi erau, căci zicea Iov: «Poate că feciorii mei au păcătuit şi au hulit pe Dumnezeu în inima lor». Şi astfel făcea Iov în toată vremea.

6 Dar într’o zi fiii lui Dumnezeu veniră şi statură în faţa Domnului, şi Satan veni şi el printre ei.

7 Ci Domnul grăi către Satan: «De unde vii?» Iar Satan răspunse Domnului şi zise: «Am dat târcoale pe pământ şi am hoinărit prin el».

8 Atunci Domnul grăi către Satan: «Ai luat tu seama la robul meu Iov? Că nimeni nu este ca el, pe pământ, bărbat fără prihană şi drept, temându-se de Dumnezeu şi ferindu-se de ce e rău.»

9 Satan răspunse Domnului şi zise: «Oare aşa degeaba teme-se Iov de Dumnezeu?

10 Oare n’ai tras tu gard în jurul lui şi în jurul casei lui şi în jurul averii lui? Lucrul mâinilor lui l-ai binecuvântat şi turmele lui au năpădit pământul.

11 Dar numai întinde mâna ta şi atinge-te de câte are şi vezi dacă n’o să te blagoslovească în faţă!»

12 Atunci Domnul rosti către Satan: «Iată, toate câte are sunt în puterea ta! Numai asupra lui mâna să nu-ţi întinzi.» Şi a plecat Satan de dinaintea lui Dumnezeu.

13 Într’o zi, în vreme ce feciorii lui Iov ospătau şi beau vin în casa fratelui lor celui mai mare,

14 Un vestitor sosi la Iov şi-i spuse: «Pe când boii erau la arat şi măgăriţele păşteau în preajma lor,

15 Au năvălit Sabeenii şi i-au luat, iar pe păzitori i-au trecut prin ascuţişul săbiei. Şi am scăpat numai eu singur şi am venit să-ţi dau de ştire.»

16 Pe când acesta încă mai vorbea, altul sosi şi spuse: «Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a ars turmele tale şi pe ciobani i-a mistuit. Şi am scăpat numai eu singur şi am venit să-ţi dau de ştire.»

17 Pe când acesta încă mai vorbea, altul sosi şi spuse: «Caldeenii au făcut trei cete şi s’au năpustit peste cămile şi le-au luat, iar pe paznici i-au trecut prin ascuţişul săbiei. Şi am scăpat numai eu singur şi am venit să-ţi dau de ştire.»

18 Pe când acesta încă mai vorbea, altul sosi şi spuse: «Feciorii tăi şi fetele tale ospătau şi beau vin în casa fratelui lor celui mai mare,

19 Şi iată că o vijelie năpraznică s’a pornit dinspre pustie şi a izbit din cele patru colţuri ale casei, şi casa s’a dărâmat peste tineri şi ei au murit. Şi am scăpat numai eu singur şi am venit să-ţi dau de ştire.»

20 Atunci s’a sculat Iov şi şi-a sfâşiat veşmântul şi capul şi l-a ras şi a căzut la pământ şi s’a închinat,

21 Şi a zis: «Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat!»

22 Deci, în toate acestea, Iov n’a păcătuit şi n’a rostit nici un cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.