×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESTERA

Capitolul 8

Împăratul dă poruncă pentru cruţarea Evreilor.

1 În vremea aceea împăratul Ahaşveroş dădu împărătesei Estera casa lui Aman, asupritorul Iudeilor, şi Mardoheu a intrat înaintea împăratului, căci Estera îi spusese împăratului ce fel de rudă îi este el.

2 Atunci împăratul scoase inelul său pe care îl luase de la Aman şi îl dădu lui Mardoheu, iar Estera îl puse pe Mardoheu în casa lui Aman.

3 Apoi Estera vorbi din nou înaintea împăratului şi căzu la picioarele lui şi plânse şi-i ceru să se milostivească şi să abată nenorocirea şi planul pe care Aman Agaghitul le urzise împotriva Iudeilor.

4 Atunci împăratul întinse spre Estera schiptrul cel de aur şi Estera s’a sculat şi a stătut înaintea împăratului.

5 Şi a grăit: «Dacă împăratul socoteşte cu cale şi dacă am aflat har înaintea lui, şi dacă i se pare împăratului că se cuvine şi dacă sunt plăcută înaintea ochilor săi, să dea hrisov împărătesc ca scrisorile în care Aman, feciorul lui Hamedata Agaghitul, pusese la cale pieirea Iudeilor din toate ţinuturile împărăteşti să nu mai aibă nici o putere.

6 Căci cum aş putea să mă uit la nenorocirea care loveşte pe poporul meu şi cum aş putea răbda pieirea neamului meu!»

7 Dar Ahaşveroş împăratul zise către împărăteasa Estera şi către Mardoheu Iudeul: «Vezi! Eu am dăruit Esterei casa lui Aman, care a fost spânzurat din pricină că şi-a întins mâna împotriva Iudeilor.

8 Şi acum voi scrieţi întru apărarea Iudeilor ceea ce credeţi că este bine în ochii voştri, în numele împăratului şi după aceea sigilaţi cu inelul împărătesc, fiindcă o scrisoare scrisă în numele împăratului şi sigilată cu inelul lui nu poate să fie fără putere!»

9 Şi în vremea aceea, în luna a treia, adică luna Sivan, în ziua a douăzeci şî treia, au chemat pe scriitorii împărăteşti şi ei au scris pentru Iudei, satrapilor, ocârmuitorilor, principilor ţinuturilor din India şi până în Etiopia, o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi, cu slova fiecărui ţinut şi în limba fiecărui norod, iar Iudeilor cu slova şi în graiul lor, întocmai după porunca lui Mardoheu.

10 Şi anume a poruncit să scrie scrisori în numele lui Ahaşveroş împăratul, pe care le-a pecetluit cu inelul împărătesc, şi le-a trimis cu soli călări, călăreţi care călăreau pe cai sirepi din hergeliile împărăteşti,

11 În care scrisori împăratul îngăduia Iudeilor din orişicare cetate să se adune şi să-şi apere viaţa lor, să nimicească, să omoare şi să prăpădească oastea oricărui popor şi a oricărui ţinut care ar da năvală la ei, cu femei şi cu copii cu tot, şi să le prade avuturile lor,

12 Într’o singură zi, în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş, şi anume în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică a lui Adar.

13 O copie după acest hrisov, care trebuia să aibă putere de lege în toate ţinuturile, a fost împărtăşită tuturor popoarelor, ca Iudeii să fie gata în ziua în care aveau să se răzbune împotriva vrăjmaşilor lor.

14 Atunci, la porunca împăratului au pornit călări pe cai împărăteşti, soli grăbiţi, în goana mare, după ce legea fusese dată în vileag în cetatea Suza.

15 Şi Mardoheu a ieşit din faţa împăratului înveşmântat cu veşmânt împărătesc alb şi albastru, cu o mare coroană de aur pe cap, cu mantie de vison şi de porfiră stacojie, iar cetatea Suza tresaltă de bucurie şi de veselie.

16 Şi Iudeii aveau parte de fericire, de bucurie, de veselie şi de cinste.

17 Şi în orice ţinut şi oricare oraş în care ajungea cuvântul împăratului şi hrisovul lui, era bucurie şi veselie pentru Iudei, ospăţ şi zi de prăznuire, iar mulţi dintre popoarele împărăţiei se făcură Iudei, fiindcă groaza de Iudei se abătuse peste ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.