×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESTERA

Capitolul 6

Aman dă cinstire lui Mardoheu.

1 În noaptea aceea, pe împărat nu-l mai prinse somnul. Şi a poruncit să i se aducă Memoriile – Cronicile împărăteşti – care au fost citite înaintea împăratului.

2 Şi s’a găsit însemnat cum Mardoheu a dat de ştire că Bigtana şi Tereş, cei doi fameni ai împăratului, dintre străjerii de la porţile palatului, uneltiseră împotriva lui Ahaşveroş împăratul.

3 Şi a întrebat împăratul: «Cu ce l-am cinstit şi cu ce vrednicie l-am răsplătit pe Mardoheu pentru aceasta?» Atunci slujitorii împăratului, care slujeau lui, i-au răspuns: «Cu nimic!»

4 Dar împăratul a întrebat: «Cine este acum în curte?» – Şi Aman tocmai intra în curtea cea de dinafară a palatului împărătesc, ca să zică împăratului să spânzure pe Mardoheu pe spânzurătoarea ce i-o pregătise lui Mardoheu.

5 Şi i-au răspuns slujitorii regelui: «Iată, Aman stă în curte!» Şi împăratul a zis: «Să intre!»

6 Şi Aman a intrat şi împăratul l-a întrebat: «Ce trebuie să i se facă unui om pe care împăratul vrea să-l cinstească?» Şi a gândit Aman în inima lui: «Pe cine altul vrea să cinstească împăratul decât pe mine?»

7 Atunci a răspuns Aman: «Omului pe care împăratul vrea să-l cinstească,

8 Să se aducă un veşmânt împărătesc cu care se îmbracă împăratul şi un cal pe care călăreşte împăratul şi să i se pună cunună împărătească pe capul lui.

9 Să se dea haina şi calul unuia dintre cei mai înalţi dregători ai împăratului, care să îmbrace pe cel pe care împăratul vrea să-l cinstească şi să-l poarte călare prin piaţa cetăţii şi să strige înaintea lui: «Aşa se cinsteşte omul pe care vrea să-l cinstească împăratul!»

10 Şi a rostit împăratul către Aman: «Zoreşte-te de ia haina şi calul precum ai grăit şi fă întocmai lui Mardoheu Iudeul, care stă la poarta împăratului; nu lăsa laoparte nimic din cele ce ai grăit».

11 Şi a luat Aman haina şi calul şi l-a îmbrăcat pe Mardoheu şi l-a purtat călare prin cetate şi striga înaintea lui: «Aşa se cinsteşte omul pe care împăratul vrea să-l cinstească!»

12 Apoi Mardoheu s’a întors la poarta împăratului, iar Aman a fugit acasă în grabă şi cu capul acoperit.

13 Şi a povestit Aman soţiei sale Zereş şi tuturor prietenilor săi, ceea ce i se întâmplase. Atunci i-au răspuns lui înţelepţii şi Zereş, soţia sa: «Dacă Mardoheu, înaintea căruia tu ai început să cazi, este din neamul evreesc, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea în faţa lui!»

14 Pe când ei vorbeau cu el, sosiră famenii împăratului şi-l zoriră pe Aman să se ducă la ospăţul pe care îl pregătise Estera.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.